Enota za citološko dejavnost

Klinična citologija
Aspiracijska citologija: obsega mikroskopski pregled vzorcev, ki jih dobimo z aspiracijsko biopsijo (citološko punkcijo) tumorjev. Le ta je lahko: A/ "»slepa"« (pri tipnih tumorjih), B/ UZ, CT ali mamografsko vodena (pri netipnih ali težje dostopnih tumorjih). V sklopu klinične citologije opravljamo citološke punkcije za zunanje in hospitalizirane bolnike ob četrtkih ob 10h v prostorih hematološke ambulante na polikliniki (št. 2) in ob četrtkih ob 12h v prostorih ORL ambulante (navodila za bolnike). V nujnih primerih punktiramo bolnike tudi izven ustaljenih terminov po dogovoru. Čakalne dobe za punkcije ni, svetujemo pa, da nas zdravniki izven bolnišnice, ki napotijo bolnika samo na punkcijo, o tem obvestijo na tel. št. 423 36 39, zaradi uskladitve terminov ob morebitni odsotnosti citopatologinje, prim. doc. dr. Alenke Repše Fokter, dr. med., ki punkcije izvaja. Izvidi so končani v dveh dneh po prejemu materiala, v primeru dodatnih (zahtevnejših) diagnostičnih postopkov ali konzultacije izven naše ustanove pa v roku enega tedna. Citološki pregled endoskopsko odvzetega materiala (bronhoskopije, gastroskopije...) Citologija urinov, eksudatov, izcedkov Vsi vzorci za citološki pregled morajo biti poslani v citološki laboratorij v skladu z Navodili za pošiljanje vzorcev na citopatološko preiskavo;.
Eksfoliativna ginekološka citologija
Naš citološki laboratorij ima tudi licenco Ministrstva za zdravje za pregledovanje brisov materničnega vratu (BMV). V laboratoriju opravljamo preglede BMV za našo bolnišnico in za številne zunanje ambulante. Letno pregledamo preko 40 000 brisov. Pregledi BMV predstavljajo pomemben del našega dela, ki je z uvajanjem državnega programa ZORA tudi najbolje organiziran in zakonsko urejen v Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za pregledovanje brisov materničnega vratu ( Uradni list RS, 17. 8. 2001 ). Izvidi so dostavljeni naročniku najkasneje v 21 dneh po prejemu vzorca na predpisanem obrazcu. Vsi brisi materničnega vratu z oznako NUJNO na napotnici so končani takoj oz. najkasneje v dveh do treh dneh po prejemu vzorcev. Izvide enkrat mesečno posredujemo alenka.repse-fokter@guest.arnes.si