Navodila za izvajalce

Navodila za pošiljanje vzorcev na citopatološko preiskavo
Označevanje in transport vzorcev Razmazi: - za označevanje objektnih stekel je dovoljen samo navaden svinčnik (3H, 4H); - na peskani del objektnega stekelca napišite ime in priimek bolnika. Če je pri enem bolniku odvzetih več vzorcev, je potrebno napisati tudi mesto odvzema. Oznake na stekelcu in na napotnici morajo biti skladne (npr. L, D, 1, 2, I, II,...). Vzorce pošljite na naslov: Oddelek za patologijo in citologijo Citološki laboratorij Splošna bolnišnica Celje Oblakova ulica 5 3000 Celje Tel. številke: Sprejem vzorcev: 423 36 39 (36 39) Administracija: 423 36 42 (36 42) Vodja citologije: prim. doc. dr. Alenka Repše Fokter, dr. med. 423 36 37 (36 37) Sprejem vzorcev Vzorce sprejemamo do 14. ure v laboratoriju, po 14. uri pa imamo organizirano dežurstvo. Napotnica Vse vzorce, ki so poslani v citološki laboratorij, mora spremljati napotnica z naslednjimi podatki: - ime in priimek bolnika (po možnosti uporabljajte nalepke), - leto rojstva, - klinična diagnoza in problem, podatki o terapiji, - podatki o oddelku ter ime in priimek zdravnika, ki pošilja vzorec v preiskavo (naslov, telefon), - datum in ura odvzema vzorca, - vrsta vzorca (aspiracijska biopsija, urin, plevralni punktat, ...), - mesto odvzema (skica), - v primeru domneve, da gre za infekcijsko bolezen (npr. AIDS, hepatitis, MRSA), mora biti to označeno na napotnici. Zunanji naročniki preiskav morajo priložiti tudi naročilnico za obračun storitev. Telesne tekočine: - vzorce telesnih tekočin pošljite v preiskavo čim prej v dobro zaprti in za to namenjeni posodi; - na posodo napišite ime in priimek bolnika in vrsto vzorca; - v preiskavo pošljite celoten vzorec (do 500 ml); - če je vzorca več kot 500 ml, vso dobljeno tekočino najprej dobro premešajte in v preiskavo pošljite 500 ml vzorca. Ob sprejemu bodo vzorci zavrnjeni, če: - ne bodo ustrezno označeni, - na napotnici ne bo vseh dogovorjenih podatkov, - se podatki na napotnici in vzorcu ne bodo ujemali, - bo vzorec prispel poškodovan (razbito objektno steklo, razlita tekočina). Navodila za pošiljanje različnih vzorcev
 Vzorci Navodila
brisi (sluznic, ran,....skarifikati, odtisi)

1 suh in 1 razmaz fiksiran v Delaunayu ali 96% etanolu

tekočine telesnih votlin (razni izpirki, eksudati, transudati,..) čim prej v laboratorij*
ciste čim prej v laboratorij*
likvor

takoj v laboratorij (na ledu)

punkcije (aspiracijska biopsija s tanko iglo)

1 suh in 1 razmaz fiksiran v Delaunayu ali 96% etanolu

punkcije (aspiracijska biopsija s tanko iglo) + imunocitokemija samo 1 suh razmaz, ostanek vzorca suspendirajte v celičnem mediju, ki ga dobite v citološkem laboratoriju
Fiksiranje vzorcev: - bris materničnega vratu: razmaz TAKOJ potopite v 96% etanol; - drugi brisi oz. razmazi:
- suh razmaz - posušite ga na zraku; - mokro fiksiran razmaz - razmaz TAKOJ potopite v fiksativ Delaunay (ali 96% etanol).
*Opomba: če je material odvzet ponoči, ga lahko do jutra hranite v hladilniku.