Obdukcijska dejavnost

1. OB SMRTI V BOLNIŠNICI

Na koncu niso leta življenja, ki štejejo, ampak dejstvo, koliko življenja je bilo v teh letih (Abraham Lincoln).

Kljub nenehnemu trudu zdravstvenih delavcev na oddelkih naše bolnišnice vsako leto umre okrog 1000 pacientov, ki jim tudi napredovale zdravstvene storitve niso mogle povrniti zdravja in podaljšati življenja. Ob izgubi svojih bližnjih imajo svojci pokojnih po predhodnem dogovoru (tel.: 03 423 36-43 in 051 386 667) možnost poslovitve od pokojnika v žalni sobi Oddelka za patologijo in citologijo.

V Splošni bolnišnici Celje imamo na Oddelku za patologijo in citologijo organizirano 24-urno dežurno službo. Stalno je prisoten dežurni obdukcijski pomočnik, ki opravlja transport pokojnih z oddelkov v prostore Oddelka za patologijo in citologijo ter prevzem pokojnih s terena. Svojci pokojnega lahko kadarkoli pokličejo in pridobijo informacije o možnosti prevoza in planiranju pokopa pokojnega.

Svojci pokojnih morajo na oddelku, kjer je pokojni umrl, podpisati obrazec Prošnja za odstop od obdukcije ali obrazec Zahteva za obdukcijo. Po podpisu obrazca morajo poklicati na informativni telefon Oddelka za patologijo in citologijo:

  • pisarna 03 423 36 34
  • obdukcijski pomočnik 03 423 36 43 in 051 386 667.

Obdukcija je raztelešenje in pregled vseh delov telesa umrlega, ki jo opravimo na zahtevo lečečega zdravnika, svojcev ali preiskovalnega organa, kadar ni znan osnovni vzrok smrti ali bolezenski procesi, ki so pripeljali do smrti. Od obdukcije lahko lečeči zdravnik odstopi, če je jasen osnovni vzrok smrti in bolezenski proces, ki je privedel do smrti, in se z odstopom od obdukcije strinjajo tudi svojci.

Obdukcije pokojnih, umrlih v Splošni bolnišnici Celje, so praviloma opravljene isti ali naslednji delovni dan po smrti pokojnega.

Obdukcijski zapisnik je zaključen v roku 30 dni po opravljeni obdukciji, ko so pregledani pod mikroskopom vsi tkivni vzorci, odvzeti pri obdukciji.

Informacije o pokojnih podaja patolog, ki je opravil obdukcijo, po dogovoru vsak delovni dan ob 8.00 uri. Informacije lahko svojci dobijo tudi na oddelkih, kjer je pacient umrl, 30 dni po zaključeni obdukciji.

Kopijo obdukcijskega zapisnika lahko svojci pokojnih dobijo v Pravni službi Splošne bolnišnice Celje, na telefonski številki 03 423 30 36.

Pacienti, ki so umrli v Splošni bolnišnici Celje, so hranjeni v hladilnih komorah Oddelka za patologijo in citologijo do dogovorjenega pogreba.

Pokojni, ki so umrli v Splošni bolnišnici Celje zaradi bolezni COVID-19 ali s sumom na to bolezen, so hranjeni v prostorih Oddelka za patologijo in citologijo po navodilih NIJZ. Svojci pokojnih, ki so umrli zaradi bolezni COVID-19, se lahko poslovijo od pokojnih v žalni sobi Oddelka za patologijo in citologijo pod posebnimi epidemiološkimi pogoji. Pokojni so nameščeni v dve transportni vreči, ki jih ob poslovitvi ne smemo odpirati.

2. KAKO POTEKA CITOLOŠKA PUNKCIJA?

INFORMACIJA ZA PACIENTA: citološka punkcija