Osebje

Osebje


4 zdravniki specialisti:
prim. Simona Šramek-Zatler, dr. med., specialistka patologije in specialistka sodne medicine,
Zlatko Iternička, dr. med., specialist patologije in citopatologije,
prim. izr. prof. dr. Alenka Repše-Fokter, dr. med., specialistka patologije,
Vesna Štitić, dr. med., specialistka patologije. 

3 zdravniki specializanti,
4 presejalci brisov materničnega vratu,
2 dipl. inž. laboratorijske biomedicine,
1 inženir kemijske tehnologije
2 srednji medicinski sestri,
4 laboratorijski tehniki,
5 administratork,
4 obdukcijski pomočniki,
1 laborantka,
1 pomivalka steklovine.