Osebje

Osebje


4 zdravniki specialisti:
Mateja Podbreznik Gruber, dr. med., specialistka splošne kirurgije,
Zdenko Orožim, dr. med., specialist splošne kirurgije in specialist plastične in rekonstruktivne kirurgije,
Matej Lavrič, dr. med., specialist splošne kirurgije,
Katja Semprimožnik, dr. med., specialistka plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije,

1 specializantka,
3 diplomirane medicinske sestre,
2 višji medicinski sestri,

9 srednjih medicinskih sester.