Oddelek za skupne potrebe kirurgije

Program dela

Centralni operacijski blok skrbi za nemoteno operativno delo Oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo, Travmatološkega oddelka, Oddelka za kirurgijo roke, opekline, plastično in rekonstruktivno kirurgijo, Otroškega oddelka kirurških strok, Oddelka za žilno kirurgijo in Oddelka za ortopedijo in športne poškodbe. Občasno v centralnem operacijskem bloku sodelujejo tudi strokovnjaki iz ostalih operativnih oddelkov. 
 
Centralni operacijski blok omogoča neprekinjeno operativno oskrbo ambulantnih bolnikov in bolnikov s septičnimi obolenji. Sestavlja ga pet operacijskih dvoran v novem delu bolnišnice s pripadajočimi dodatnimi prostori. Operativni posegi se opravljajo tudi v dveh ambulantnih operacijskih dvoranah  ter v eni dvorani v starem operacijskem bloku.
 
Centralna sterilizacija je centralno organizirana medicinska oskrbovalna enota, ki zagotavlja kakovostno kontrolirano izvajanje sterilizacijskih postopkov za zagotovitev potrebnih količin sterilnih materialov. Osnovna dejavnost službe je oskrba vseh operacijskih sob, bolnišničnih oddelkov in specialističnih ambulant s sterilnim materialom. Ves material se pripravlja in sterilizira na enem mestu. Poenoten je postopek ravnanja z nečistim in kasneje s sterilnim materialom, centralizirana je dostava le-tega in poenotene so vse kontrole in testi. Termostabilne materiale steriliziramo s paro, kot prva bolnišnica v Sloveniji pa smo uvedli tudi sterilizacijo termolabilnih materialov s plazmo. Storitve parne in plazma sterilizacije opravljamo tudi za zunanje naročnike. 

Delovni čas in čakalne dobe

Informativni telefon

(03) 423 32 30 (centralna sterilizacija)

Predstojnik oddelka

red. prof. dr. Radko Komadina, dr. med., višji svetnik, specialist splošne kirurgije in specialist za travmatologijo

Glavna inštrumentarka

Edisa Korajac, dipl. m. s.