Osebje

Zdravnik specialist:
prof. dr. Radko Komadina, dr. med., višji svetnik, specialist kirurgije in travmatologije


Sterilizacija:

2 višji medicinski sestri
9 zdravstvenih tehnikov
1 bolničarka

Operacijski blok:

1 prof. zdravstvene vzgoje
9 diplomiranih medicinskih sester
7 višjih medicinskih sester
7 zdravstvenih tehnikov
1 administratorka
3 bolničarke
6 strežnic