Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo

Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo zagotavlja specialistično oskrbo prebivalstva za področje splošne, abdominalne in onkološke kirurgije. Oskrbuje regijo med 200.000 do 240.000 prebivalcev. Zagotavlja neprekinjeno 24-urno, tako bolnišnično kot ambulantno oskrbo bolnikov. Na oddelku letno zdravimo približno 1.800 bolnikov in opravimo okoli 1.500 večjih operativnih posegov. V ambulanti pregledamo okoli 9.000 bolnikov. Oddelek ima 37 postelj in dve nadstandardni sobi.

 

 

 

 

Naročanje na specialistične preglede

Osebno ali po telefonu od ponedeljka do petka, med 7.30 in 9.00 uro, v ambulanti št. 23 ali po telefonu (03) 423 35 78.


Pacienti se lahko naročijo tudi po pošti ali po elektronski pošti na e-naslov: enarocanje@sb-celje.si .

Če je za vašo zdravstveno storitev omogočeno elektronsko naročanje, kar je razvidno iz Potrdila o izdani eNapotnici, se lahko sami naročite preko spletne strani zvem.ezdrav.si oz. narocanje.ezdrav.si (https://narocanje.ezdrav.si/ na razpoložljivi termin oz. okvirni termin. 

 

Pooblaščena oseba za vodenje čakalnih seznamov je asist. mag. Igor Černi, dr. med...

Delovni čas in čakalne dobe

Za svojce in obiskovalce

Obiski na oddelku: Od ponedeljka do petka: 15.00 - 16.00 ure Sobota, nedelja, prazniki: 13.00 - 15.00 ure

Posredovanje informacij svojcem o bolnikih: Od ponedeljka do petka: 14.00 - 14.30 ure

Informativni telefon: (03) 423 32 38

Predstojnik

asist. mag. Igor Černi, dr. med., specialist splošne kirurgije

Glavna medicinska sestra oddelka

Aleksandra Gaber Vivod, dipl. m. s.