Osebje

7 zdravnikov specialistov
asist. mag. Igor Černi, dr. med., specialist splošne kirurgije,
Jana Pečovnik, dr. med., specialist splošne kirurgije,
Lučka Cankar, dr. med., specialistka splošne kirurgije,
Matej Podgoršek, dr. med., specialist splošne kirurgije,
Oliver Stefanovski, dr. med., specialist splošne kirurgije,
Matej Štante, dr. med., specialist abdominalne kirurgije,
Damjan Milidrag, dr. med., specialist abdominalne kirurgije.

 


3 zdravniki specializanti
9 diplomiranih medicinskih sester
17 zdravstvenih tehnikov in medicinskih sester
1 administratorka