Diagnosticiranje in zdravljenje raka debelega črevesa in danke

POSTAVITEV DIAGNOZE IN STADIJA BOLEZNI

Med preiskave za odkrivanje raka debelega črevesa in danke sodijo: digitalni rektalni pregled, hematest  (test blata na prisotnost krvi), rektoskopija in kolonoskopija. Za končno diagnozo raka je potrebna biopsija – odvzem tkiva za preiskavo. Za določitev stadija oz. razširjenosti bolezni so potrebne še dodatne preiskave.

 

ZDRAVLJENJE

Za zdravljenje raka debelega črevesa in danke so na voljo: operativna odstranitev tumorja ali zasevkov, obsevanje, kemoterapija. Za uvedbo ustreznega načina zdravljenja je pri posameznem bolniku potrebna natančna določitev stadija bolezni in njene razširjenosti. Operacija predstavlja osnovno zdravljenje zgodnjih stadijev raka debelega črevesa in danke. Obsevanje (zdravljenje z visokoenergetskimi žarki) se običajno uporablja pri zdravljenju danke, kemoterapija (uničevanje rakavih celic z zdravili – citostatiki) pa v različnih kombinacijah z operativnim in/ali obsevalnim zdravljenjem. Slednja je učinkovita tudi pri bolnikih z razširjeno boleznijo. V zadnjem času razvijajo nova biološka zdravila, ki jih dodajajo standardni kemoterapiji ali uporabijo ob njeni neučinkovitosti.

 

OPERATIVNO ZDRAVLJENJE RAKA DEBELEGA ČREVESA IN DANKE

Pri pacientu z ugotovljenim kolorektalnim rakom najprej naredimo vso zamejitveno diagnostiko, to je oceno razširjenosti raka. Opravimo jo z ultrazvočno preiskavo, CT-preiskavo, magnetno resonanco, … Če rak ni razširjen oziroma je omejen na posamezen predel črevesa in danke, se odločimo za operacijo.

Kadar je  tumor v danki, se kirurg glede na njegovo višino odloči za sprednjo ali nizko sprednjo resekcijo, to je odstranitev danke s pripadajočim okolnim maščevjem in limfatičnim tkivom. Nato preostali del črevesa spoji skupaj. Kadar pa je tumor zelo nizko blizu anusa, je treba odstraniti anus, danko in tudi del esastega črevesa, končni del debelega črevesa pa izpeljati skozi trebušno steno in oblikovati stomo. Ta operacija se imenuje abdomino-perinealna resekcija.

Kolorektalne operacije lahko opravljamo na tradicionalen, klasičen odprti način, pri katerem je treba z dolgim rezom široko odpreti trebušno steno od sramne kosti navzgor do začetka prsnice. Rez mora biti dovolj velik, da kirurgu omogoči dostop z rokami v trebušno votlino, da lahko odmakne ostale organe in črevo, ter si prikaže mesto tumorja na črevesu. Zaradi tako obsežnega posega je okrevanje po operaciji daljše, obstaja pa tudi tveganje, da pride do pooperacijske kile in vnetja v predelu operacijske rane.

Drugi, sodobnejši in manj invaziven način je laparoskopska operacija. Pri laparoskopskih operacijah kirurg dostopa v trebušno votlino skozi več manjših rezov, v katere namesti vodila s prijemalkami. Poseg izvede s pomočjo kamere, svoje delo spremlja na ekranu, njegovi gibi so zelo natančni in fini.
V Splošni bolnišnici Celje pa imamo tudi robotski sistem da Vinci, s katerim je mogoče opraviti najnovejši manj invaziven način kirurškega zdravljenja, ki združuje tako prednosti klasične odprte in laparoskopske kirurgije – robotsko asistirano kolorektalno operacijo.

 

PREDNOSTI ROBOTSKO ASISTIRANE OPERACIJE DEBELEGA ČREVESA IN DANKE PRED KLASIČNO:
•    natančnejša izvedba posega zaradi tridimenzionalnega prikaza operacijskega polja,
•    manj medoperacijskih in pooperacijskih zapletov,
•    manjša verjetnost nadomeščanja izgubljene krvi (transfuzije),
•    manj bolečin in manjša poraba analgetikov,
•    krajša hospitalizacija,
•    hitrejša vzpostavitev gibljivosti in delovanja črevesa,
•    manjše tveganje za nastanek pooperacijske kile,
•    manj brazgotin (boljši kozmetični izid),
•    hitrejše okrevanje,
•    hitrejša vrnitev k vsakodnevnim aktivnostim.


KDO JE PRIMEREN KANDIDAT ZA ROBOTSKO ASISTIRANO OPERACIJO?

Robotsko asistirane operacije debelega črevesa in danke so primerne predvsem za paciente:
•    ki niso imeli večkratnih predhodnih operacij na trebuhu,
•    ki nimajo težjih srčnih ali pljučnih bolezni,
•    ki nimajo lokalno napredovale oblike raka.

 

STRANSKI UČINKI IN POSLEDICE ZDRAVLJENJA

Bolniki z rakom debelega črevesa in danke lahko kakovostno živijo, saj po končanem zdravljenju nimajo posebnih težav, ne potrebujejo diete, uživajo lahko vse vrste hrane. Tudi bolniki s stomo lahko ob uporabi kakovostnih pripomočkov (vrečk za stomo in irigatorjev) živijo povsem normalno. Stranski učinki obsevanja in kemoterapije so večinoma prehodnega značaja.

 

PONOVITEV BOLEZNI

Po končanem zdravljenju so potrebni kontrolni pregledi in preiskave zaradi čim zgodnejše ugotovitve morebitne ponovitve bolezni. Pri več kot polovici bolnikov se bolezen ne ponovi. Tudi ponovitve bolezni lahko uspešno zdravimo, način zdravljenja pa je odvisen od mesta ponovitve in njene razširjenosti.