Otroški oddelek kirurških strok

Otroški oddelek kirurških strok opravlja oddelčno, operativno in ambulantno dejavnost s področja splošne kirurgije in travmatologije za otroke in mladostnike do 18. leta starosti. Oskrbujemo regijo s približno 300.000 prebivalci. Na oddelku hospitaliziramo otroke, ki se zdravijo zaradi različnih bolezni, ki zahtevajo kirurško zdravljenje, poškodb ter otroke z ortopedskimi in urološkimi obolenji ter tiste, ki potrebujejo zdravljenje s področja plastične in rekonstruktivne kirurgije. Oddelek je razdeljen na del za dojenčke in majhne otroke ter večje otroke in odraščajočo populacijo. Svojim bolnikom zagotavljamo vse pravice iz"Carte magne" otrokovih pravic, tako možnost hospitaliziranja doječih mater, kotstaršev spremljevalcev. Do dopolnjene otrokove starosti 6 let (vključeno celotno 5 leto starosti) krije stroške sobivanja v bolnišnici enemu staršu spremljevalcu ZZZS, starši spremljevalci otrok starih 6 in več let pa so lahko ob otroku nameščeni kot samoplačniki. Na oddelku delujeta bolnišnični vrtec in bolnišnična šola. V zadnjih letih smo razvili moderen način zdravljenja poškodb otroškega skeleta - intramedularne fiksacije diafiz zlomov dolgih kosti. Uvajamo tudi endoskopsko zdravljenje na področju poškodb in splošnih kirurških obolenj. V sodelovanju s predstojniki oddelkov in služb, kjer hospitalizirajo otroke z drugimi boleznimi, postavljamo strokovne in organizacijske temelje za ustanovitev t.i. otroške bolnišnice. Povprečno je letno na oddelku hospitaliziranih približno 2.300 bolnikov, opravljenih pa 650 operacij in 11.500 ambulantnih pregledov. Pacienti Otroškega oddelka kirurških strok so nameščeni na Otroškem oddelku.


Naročanje na specialistične preglede

Naročanje poteka preko Enotne točke za naročanje pacientov od ponedeljka do petka med 7. in 14. uro:

  • po telefonu: 03 423 30 08
  • po pošti na naslov: Splošna bolnišnica Celje, Enotna točka za naročanje pacientov, Oblakova ulica 5, 3000 Celje
  • po elektronski pošti na e-naslov: enarocanje@sb-celje.si

Če je za vašo zdravstveno storitev omogočeno elektronsko naročanje, kar je razvidno iz Potrdila o izdani eNapotnici, se lahko sami naročite preko spletne strani zvem.ezdrav.si oz. narocanje.ezdrav.si (https://narocanje.ezdrav.si/) na razpoložljivi termin oz. okvirni termin.

Za naročanje na zdravstveno storitev potrebujete štrevilko eNapotnice in KZZ številko pacienta na kartici ZZZS.

Pooblaščena oseba za vodenje čakalnih seznamov je red. prof. dr. Radko Komadina, dr. med., višji svetnik.

Delovni čas in čakalne dobe

Za svojce in obiskovalce:

Obiski na oddelku:

Za starše oz. spremljevalce vsak dan od 11.00 - 18.00

Za ostale obiskovalce:

od ponedeljka do petka: 16.00 - 17.00

sobota, nedelja in prazniki: 13.00 - 15.00

Posredovanje informacij svojcem o bolnikih:

Od ponedeljka do petka: 14.00 - 14.30

Informativni telefon: (03) 423 32 63

V.d. predstojnika oddelka

red. prof. dr. Radko Komadina, dr. med., višji svetnik, specialist splošne kirurgije in specialist za travmatologijo

Glavna medicinska sestra oddelka

Katja Mulej Hren, univ. dipl. org.