Osebje

Osebje


3 zdravniki specialisti:
Jože Robida, dr. med., specialist splošne kirurgije,
Julija Pavčnik, dr. med., specialistka splošne kirurgije,
Samo Kocuvan, dr. med., specialist splošne medicine.

1 zdravnik specializant:

Ivica Nikolov, dr. med., specializant splošne kirurgije

2 diplomirani medicinski sestri,
2 višji medicinski sestri,
15 srednjih medicinskih sester,
1 administratorka.