Osebje

Osebje


4 zdravniki specialisti:
Jože Robida, dr. med., specialist splošne kirurgije,
Julija Pavčnik, dr. med., specialistka splošne kirurgije,
Samo Kocuvan, dr. med., specialist splošne kirurgije,
Ivica Nikolov, dr. med., specialist splošne kirurgije.

2 diplomirani medicinski sestri,
2 višji medicinski sestri,
15 srednjih medicinskih sester,
1 administratorka.