Osebje

Osebje


3 zdravniki specialisti:
Jože Robida, dr. med., specialist splošne kirurgije,
Samo Kocuvan, dr. med., specialist travmatologije,
Ivica Nikolov, dr. med., specialist splošne kirurgije.

Katarina Valek, dr. med., specializantka otroške kirurgije,

4 diplomirane medicinske sestre,
2 višji medicinski sestri,
12 srednjih medicinskih sester,
1 administratorka.