ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator Preskoči na vsebino
(03) 423 3000  |  info@sb-celje.si  |  Naročanje na: enarocanje@sb-celje.si

Otroški oddelek

Otroški oddelek zagotavlja specialistično pediatrično ambulantno in bolnišnično zdravstveno dejavnost za otroke in mladostnike do 18. leta starosti na gravitacijskem območju z 270.000 prebivalci. S področja izobraževanja izvaja delni program specializacije iz pediatrije, pediatrični program za specializacijo iz družinske medicine, maksilofacialne kirurgije in ortodontije ter sekundarijat iz pediatrije. Je učna baza za učence Srednje zdravstvene šole in za študente zdravstvenih fakultet za področje pediatrije in pediatrične nege. Otroški oddelek zagotavlja nepretrgano 24-urno nujno zdravniško dežurno službo in oskrbo otrok. Oddelek je razdeljen na tri odseke glede na starost otrok: - odsek za dojenčke, - odsek za male otroke, - odsek za šolske otroke in mladostnike. Oddelek ima svoj hišni red.

 

Podrobno o oddelku


Za hospitalizirane otroke sami opravljamo UZ srca, trebuha in sečil, gastroskopijo, alergološka testiranja, meritve PEF v bazalnih pogojih in po telesni obremenitvi, spirometrijo, FENO (količina dušika v izdihanem zraku), metaholin, imunoterapijo, sublingvalno terapijo, cepljenja, bronhodilatatorni test, pH-metrijo, Holter EKG, Holter RR in EEG. Ostale diagnostične preiskave (RTG, CT, MRI, radioizotopske preiskave, UZ glave, EMG, kolonoskopije ipd.) nam za potrebe otrok opravijo drugi ustrezni oddelki Splošne bolnišnice Celje. Ob strokovnem delu se trudimo tudi za čim večjo humanizacijo oddelka. V največji možni meri smo ga odprli staršem otrok. Tako jim omogočamo sobivanje ob otroku in dejavno sodelovanje v procesu zdravljenja. V okviru oddelka delujeta tudi bolnišnični vrtec in bolnišnična šola. Poseben pomen dajemo zagotavljanju otrokovih pravic med zdravljenjem v bolnišnici. Specialistična ambulantna dejavnost s funkcionalno diagnostiko na sekundarni ravni zajema: - otroško alergološko-pulmološko ambulanto s kožnim testiranjem, merjenjem PEF in spirometrijo, FENO (količina dušika v izdihanem zraku), metaholin, imunoterapijo, sublingvalno terapijo, cepljenja, bronhodilatatorni test, - otroško gastroenterološko amb. s PH-metrijo, gastroskopijo in UZ trebušnih organov, - otroško kardiološko amb. z UZ srca, RR-Holter, EKG-Holter in obremenitvenim testiranjem, - otroško nefrološko amb. z UZ sečil in UMCG, - otroško nevrološko amb. z EEG, - otroško splošno pediatrično ambulanto. V prostorih Ginekološko-porodniškega oddelka naš pediater kardiolog izvaja tudi ambulanto za fetalno ehokardiografijo.

Če potrebujete nujno medicinsko pomoč vam je na voljo Pediatrični urgentni center v Urgentnem centru Celje.

Letno na oddelku zdravimo približno 3.100 otrok, hospitaliziramo 1.100 spremljevalcev otrok, opravimo 10.000 ambulantnih pregledov in 4.000 funkcionalnih diagnostičnih preiskav. Oddelek ima 60 postelj, od tega 4 vnadstandardu.Za matere dojilje in spremljevalce imamo na razpolago 18 postelj, ki jih nameščamo ob otroku.


Kirurška dejavnost za otroke in mladostnike

V Splošni bolnišnici Celje izvajamo oddelčno, operativno in ambulantno dejavnost s področja splošne kirurgije in travmatologije za otroke in mladostnike do 18. leta starosti. Oskrbujemo regijo s približno 300.000 prebivalci. Na oddelku hospitaliziramo otroke, ki se zdravijo zaradi različnih bolezni, ki zahtevajo kirurško zdravljenje, poškodb ter otroke z ortopedskimi in urološkimi obolenji ter tiste, ki potrebujejo zdravljenje s področja plastične in rekonstruktivne kirurgije.V zadnjih letih smo razvili moderen način zdravljenja poškodb otroškega skeleta - intramedularne fiksacije diafiz zlomov dolgih kosti. Uvajamo tudi endoskopsko zdravljenje na področju poškodb in splošnih kirurških obolenj. Svojim bolnikom zagotavljamo vse pravice iz "Carte magne" otrokovih pravic, tako možnost hospitaliziranja doječih mater kot staršev spremljevalcev. 

Povprečno je letno na oddelku hospitaliziranih približno 2.300 kirurških bolnikov, opravljenih pa 650 operacij in 11.500 ambulantnih pregledov. 


Naročanje na specialistične preglede in posege

Za pregled v specialističnih ambulantah Otroškega oddelka, lahko pošljete napotnico po pošti na naslov oddelka s pripisom ambulante kamor se naročate. Napotnico opremite še s telefonsko številko, kjer ste dosegljivi. Prav tako se lahko v ordinacijskem času naročite osebno v ambulanti ali po telefonu in sicer:

 • Otroška kardiološka ambulanta s funkcionalno diagnostiko na tel. št. (03) 423 39 87
 • Otroška alergološka in pulmološka ambulanta s funkcionalno diagnostiko na tel. št. (03) 423 35 01
 • Otroška nevrološka ambulanta s funkcionalno diagnostiko na tel. št. (03) 423 31 90
 • Otroška nefrološka ambulanta s funkcionalno diagnostiko na tel. št. (03) 423 35 10
 • Otroška gastroenterološka ambulanta s funkcionalno diagnostiko na tel. št. (03) 423 35 10
 • Ambulanta za otroško kirurgijo preko Enotne točke na naročanje 

Pacienti se lahko naročijo tudi po elektronski pošti na e-naslov: enarocanje@sb-celje.si . Če se za specialistični pregled naročite po telefonu ali z elektronsko pošto oz. rezervirate termin v času ordinacijskih časov ambulant, ste dolžni v petih dneh dostaviti originalno napotnico po pošti. V nasprotnem ste brisani iz čakalnega seznama.

Če je za vašo zdravstveno storitev omogočeno elektronsko naročanje, kar je razvidno iz Potrdila o izdani eNapotnici, se lahko sami naročite preko spletne strani zvem.ezdrav.si oz. narocanje.ezdrav.si (https://narocanje.ezdrav.si/) na razpoložljivi termin oz. okvirni termin. Pri naročanju potrebujete številko eNapotnice in številko ZZZS pacienta.

Pooblaščena oseba za vodenje čakalnih seznamov je asist. dr. Barbara Gnidovec Stražišar, dr. med., spec. ped. in spec. nevr..


15 zdravnikov specialistov:
doc. dr. Barbara Gnidovec Stražišar, dr. med., specialistka pediatrije in otroške nevrologije,
prim. dr. Katarina Meštrović Popovič, dr. med., specialistka pediatrije,
mag. Katja Bovha Hus, dr. med., specialistka pediatrije,
Romina Ambrož, dr. med., specialistka pediatrije,
Eva Šoster Križnik, dr. med., specialistka pediatrije,
Janez Zupančič, dr. med., specialist pediatrije,
Mojca Verdnik, dr. med., specialistka pediatrije,
asist. mag. Luka Kopač, dr. med., specialist pediatrije in otroške nevrologije,
doc. dr. Samo Vesel, dr. med., specialist pediatrije,
Mateja Tiselj, dr. med., specialistka pediatrije,
Kvas Barbara, dr. med., specialistka pediatrije in otroške nevrologije,
Špela Capuder, dr. med., specialistka pediatrije,
Liza Lea Lah, dr. med., specialistka pediatrije in specialistka splošne medicine,
Jani Breznik, dr. med., specialist pediatrije,
Anja Šelih, dr. med., specialistka pediatrije.

Dejavnost otroške kirurgije izvajajo zdravniki specialisti:
S Travmatološkega oddelka:
Samo Kocuvan, dr. med., specialist travmatologije,
prof. dr. Radko Komadina, dr. med., višji svetnik, specialist splošne kirurgije in specialist travmatologije,
dr. Drago Brilej, dr. med, specialist splošne kirurgije in specialist travmatologije,
prim. Božidar Buhanec, dr. med., specialist splošne kirurgije in specialist travmatologije,
Katarina Valek, dr. med., specializantka travmatologije.

Z Oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo:
Ivica Nikolov, dr. med., specialist splošne kirurgije,
Damjan Milidrag, dr. med., specialist abdominalne kirurgije.

2 psihologinji:
Vesna Žličar, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije,
Ema Rojnik, mag. psih., specializantka klinične psihologije.

8 zdravnikov specializantov,
1 VMS, univ. dipl. org.,
4 diplomirane medicinske sestre,
4 višje medicinske sestre,
22 zdravstvenih tehnikov,
4 administratorke.

Delovni čas:

Dan v tednu Delovni čas ambulante Zdravnik
Ponedeljek (vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu)

8.00 - 14.30

Eva Šoster Križnik, dr. med. 
Torek

8.00 - 14.30

Eva Šoster Križnik, dr. med. 

Sreda 8.00 - 14.30 Eva Šoster Križnik, dr. med. 
Četrtek 8.00 - 14.30 Natalija Oprčkal, dr. med.
Petek (vsak prvi in tretji petek v mesecu) 14.30 - 20.00 Barbara Bobik Majcen, dr. med. 


Čakalne dobe


 

Delovni čas 

Dan v tednu Delovni čas ambulante Zdravnik
Ponedeljek 8.00 - 14.30 Doc. dr. Samo Vesel, dr. med.
Torek 8.00 - 12.00
12.00 - 14.30
Romina Ambrož, dr. med.
Doc. dr. Samo Vesel, dr. med.
Sreda 8.00 - 14.30 Doc. dr. Samo Vesel, dr. med.
Četrtek 8.00 - 14.30 Doc. dr. Samo Vesel, dr. med., mag. Katja Bovha Hus, dr. med. 

 

Delovni čas ambulante za fetalno ehokardiografijo

Ambulanta poteka v prostorih Ginekološko-porodniškega oddelka - vhod št. 10. 

Dan v tednu Delovni čas ambulante Zdravnik
Četrtek 8.00 - 14.30 Doc. dr. Samo Vesel, dr. med.


Čakalne dobe


Delovni čas:

Dan v tednu Delovni čas ambulante Zdravnik
Četrtek

8.00 - 14.30

Janez Zupančič, dr. med. 

Petek 8.00 - 14.30 Janez Zupančič, dr. med.

 

Ezofagogastroduodenoskopija

Delovni čas:

Dan v tednu Delovni čas ambulante Zdravnik
po razporedu

8.00 - 14.30

Janez Zupančič, dr. med. 

 


Čakalne dobe

 

Delovni čas:

Dan v tednu Delovni čas ambulante Zdravnik
Ponedeljek 8.00 - 14.30 Doc. dr. Barbara Gnidovec Stražišar, dr. med.
Ponedeljek 8.00 - 14.30 Vesna Žličar, univ. dipl. psih.
Torek  8.00 - 14.30 Vesna Žličar, univ. dipl. psih.
Sreda 8.00 - 14.30 Asist. mag. Luka Kopač, dr. med.
Sreda 8.00 - 14.30 Vesna Žličar, univ. dipl. psih.
Četrtek
8.00 - 14.30
Barbara Kvas, dr. med.
Četrtek
8.00 - 14.30
Vesna Žličar, univ. dipl. psih.


Čakalne dobe

 

Delovni čas:

Dan v tednu Delovni čas ambulante Zdravnik
Torek 8.00 - 14.30 Doc. dr. Barbara Gnidovec Stražišar, dr. med.


Delovni čas:

Dan v tednu Delovni čas ambulante Zdravnik
Ponedeljek

8.00 - 14.30

prim. dr. Katarina Meštrovič Popovič, dr. med. (1. in 3. ponedeljek v mesecu), Špela Capuder, dr. med. (2. in 4. ponedeljek v mesecu)

Torek
8.00 - 14.30 

prim. dr. Katarina Meštrovič Popovič, dr. med. (1. in 3. torek v mesecu), Špela Capuder, dr. med. (2. in 4. torek v mesecu)

Sreda  8.00 - 14.30 prim. dr. Katarina Meštrovič Popovič, dr. med. (1. in 3. sreda v mesecu), Špela Capuder, dr. med. (2. in 4. sreda v mesecu)


Čakalne dobe


Delovni čas:

Dan v tednu Delovni čas ambulante Zdravnik
Ponedeljek 8.00 - 14.00 Samo Kocuvan, dr. med.

Četrtek 

8.00 - 14.00

travmatolog po razporedu


Urgentno kirurško zboleli in poškodovani otroci so v ambulanti Otroškega oddelka kirurških strok pregledani do 14. ure, po 14. uri so napoteni v ambulanto kirurške prve pomoči Urgentnega centra.

Čakalne dobe

 

Kako do oddelka ?

Za svojce in obiskovalce:


Obiski na oddelku:

Obiski na otroškem oddelku so dovoljeni od 13. do 19. ure:

 • kadar je otrok hospitaliziran z enim od staršev, je v času obiskov dovoljen obisk drugega starša,
  • kadar je otrok hospitaliziran sam, lahko v času obiskov otroka obiščeta oba starša.

  Obiski drugih sorodnikov ali sorojencev niso dovoljeni.

  Obiski pri otrocih, ki so v izolaciji zaradi nalezljive bolezni so dovoljeni le izjemoma z dovoljenjem zdravnika.

  Posredovanje informacij staršem o bolnikih:
  Prvi dan po sprejemu: 14.00 - 15.00 ure
  Ponedeljek, sreda, petek : 14.00 - 15.00 ure
  Informacije staršem ali skrbnikom otrok posredujemo le osebno na oddelku.

  Posredovanje informacij staršem o kirurških bolnikih:
  Od ponedeljka do petka: 14.00 - 14.30

  Informativni telefon za kirurške bolnike: (03) 423 32 63

   

  Predstojnica oddelka
  doc. dr. Barbara Gnidovec Stražišar, dr. med., specialistka pediatrije in otroške nevrologije
  Glavna medicinska sestra oddelka
  Katja Mulej Hren, univ. dipl. org.