Otroški oddelek

Otroški oddelek zagotavlja specialistično pediatrično ambulantno in bolnišnično zdravstveno dejavnost za otroke in mladostnike do 18. leta starosti na gravitacijskem območju z 270.000 prebivalci. S področja izobraževanja izvaja delni program specializacije iz pediatrije, pediatrični program za specializacijo iz družinske medicine, maksilofacialne kirurgije in ortodontije ter sekundarijat iz pediatrije. Je učna baza za učence Srednje zdravstvene šole in za študente zdravstvenih fakultet za področje pediatrije in pediatrične nege. Otroški oddelek zagotavlja nepretrgano 24-urno nujno zdravniško dežurno službo in oskrbo otrok. Oddelek je razdeljen na tri odseke glede na starost otrok: - odsek za dojenčke, - odsek za male otroke, - odsek za šolske otroke in mladostnike. Oddelek ima svoj hišni red.

 

Podrobno o oddelku


Za hospitalizirane otroke sami opravljamo UZ srca, trebuha in sečil, gastroskopijo, alergološka testiranja, meritve PEF v bazalnih pogojih in po telesni obremenitvi, spirometrijo, FENO (količina dušika v izdihanem zraku), metaholin, imunoterapijo, sublingvalno terapijo, cepljenja, bronhodilatatorni test, pH-metrijo, Holter EKG, Holter RR in EEG. Ostale diagnostične preiskave (RTG, CT, MRI, radioizotopske preiskave, UZ glave, EMG, kolonoskopije ipd.) nam za potrebe otrok opravijo drugi ustrezni oddelki Splošne bolnišnice Celje. Ob strokovnem delu se trudimo tudi za čim večjo humanizacijo oddelka. V največji možni meri smo ga odprli staršem otrok. Tako jim omogočamo sobivanje ob otroku in dejavno sodelovanje v procesu zdravljenja. V okviru oddelka delujeta tudi bolnišnični vrtec in bolnišnična šola. Poseben pomen dajemo zagotavljanju otrokovih pravic med zdravljenjem v bolnišnici. Specialistična ambulantna dejavnost s funkcionalno diagnostiko na sekundarni ravni zajema: - otroško alergološko-pulmološko ambulanto s kožnim testiranjem, merjenjem PEF in spirometrijo, FENO (količina dušika v izdihanem zraku), metaholin, imunoterapijo, sublingvalno terapijo, cepljenja, bronhodilatatorni test, - otroško gastroenterološko amb. s PH-metrijo, gastroskopijo in UZ trebušnih organov, - otroško kardiološko amb. z UZ srca, RR-Holter, EKG-Holter in obremenitvenim testiranjem, - otroško nefrološko amb. z UZ sečil in UMCG, - otroško nevrološko amb. z EEG, - otroško splošno pediatrično ambulanto. V prostorih Ginekološko-porodniškega oddelka naš pediater kardiolog izvaja tudi ambulanto za fetalno ehokardiografijo.
Če potrebujete nujno medicinsko pomoč vam je na voljo Pediatrični urgentni center v Urgentnem centru Celje.
Letno na oddelku zdravimo približno 3.100 otrok, hospitaliziramo 1.100 spremljevalcev otrok, opravimo 10.000 ambulantnih pregledov in 4.000 funkcionalnih diagnostičnih preiskav. Oddelek ima 60 postelj, od tega 4 vnadstandardu.Za matere dojilje in spremljevalce imamo na razpolago 18 postelj, ki jih nameščamo ob otroku.


Naročanje na specialistične preglede


Za pregled v specialističnih ambulantah Otroškega oddelka, lahko pošljete napotnico priporočeno po pošti na naslov oddelka s pripisom ambulante kamor se naročate. Napotnico opremite še s telefonsko številko, kjer ste dosegljivi. Prav tako se lahko v ordinacijskem času naročite po telefonu in sicer:

  • Otroška kardiološka ambulanta s funkcionalno diagnostiko na tel. št. (03) 423 39 87
  • Otroška alergološka in pulmološka ambulanta s funkcionalno diagnostiko na tel. št. (03) 423 35 01
  • Otroška nevrološka ambulanta s funkcionalno diagnostiko na tel. št. (03) 423 31 90
  • Otroška nefrološka ambulanta s funkcionalno diagnostiko na tel. št. (03) 423 35 10
  • Otroška gastroenterolška ambulanta s funkcionalno diagnostiko na tel. št. (03) 423 35 10


Pacienti se lahko naročijo tudi po elektronski pošti na e-naslov: enarocanje@sb-celje.si . Če se za specialistični pregled naročite po telefonu ali z elektronsko pošto oz. rezervirate termin v času ordinacijskih časov ambulant, ste dolžni v petih dneh dostaviti originalno napotnico po pošti. V nasprotnem ste brisani iz čakalnega seznama.

Če je za vašo zdravstveno storitev omogočeno elektronsko naročanje, kar je razvidno iz Potrdila o izdani eNapotnici, se lahko sami naročite preko spletne strani zvem.ezdrav.si oz. narocanje.ezdrav.si (https://narocanje.ezdrav.si/ na razpoložljivi termin oz. okvirni termin. Pri naročanju potrebujete številko eNapotnice in številko ZZZS pacienta.

Pooblaščena oseba za vodenje čakalnih seznamov je asist. dr. Barbara Gnidovec Stražišar, dr.med.,spec.ped. in spec. nevr..

Delovni čas in čakalne dobe

Za svojce in obiskovalce:


Obiski na oddelku: za starše vsak dan od 11.00 do 19.00 ure, oziroma pogosteje po dogovoru; za ostale obiskovalce vsak dan od 15.00 do 16.00 ure.
Posredovanje informacij staršem o bolnikih: Prvi dan po sprejemu: 14.00 - 15.00 ure Ponedeljek, sreda, petek : 14.00 - 15.00 ure Informacije staršem ali skrbnikom otrok posredujemo le osebno na oddelku.

 

Predstojnica oddelka

dr. Barbara Gnidovec Stražišar, dr. med., specialistka pediatrije in otroške nevrologije

Glavna medicinska sestra oddelka

Katja Mulej Hren, univ. dipl. org.