Osebje

Osebje


12 zdravnikov specialistov pediatrije:
Andreja Obermayer - Temlin, dr. med.,
Katarina Meštrovič Popovič, dr. med.,
Katja Bovha Hus, dr. med.,
Romina Ambrož, dr. med.
Eva Šoster Križnik, dr. med.
asist. dr. Barbara Gnidovec Stražišar, dr. med.,
Janez Zupančič, dr. med.,
Mojca Verdnik, dr. med.. psihologinja,
Špela Capuder, dr. med.,
asist. mag. Luka Kopač, dr. med.,
Lucija Pungeršek, dr. med.,
Saša Kostanjevec, dr. med..

Vesna Žličar, univ. dipl. psih.  

6 zdravnikov specializantov,
1 VMS, univ. dipl. org. ,
4 diplomirane medicinske sestre,
4 višje medicinske sestre,
22 zdravstvenih tehnikov,
4 administratorke