Osebje

Osebje


13 zdravnikov specialistov pediatrije:
Katarina Meštrovič Popovič, dr. med.,
Katja Bovha Hus, dr. med.,
Romina Ambrož, dr. med.
Eva Šoster Križnik, dr. med.
asist. dr. Barbara Gnidovec Stražišar, dr. med.,
Janez Zupančič, dr. med.,
Mojca Verdnik, dr. med.,
Špela Capuder, dr. med.,
asist. mag. Luka Kopač, dr. med.,
Lucija Pungeršek, dr. med.,
Saša Kostanjevec, dr. med.,
Jelena Janković, dr. med.,
dr. Samo Vesel, dr. med..

Vesna Žličar, univ. dipl. psih.  

6 zdravnikov specializantov,
1 VMS, univ. dipl. org. ,
4 diplomirane medicinske sestre,
4 višje medicinske sestre,
22 zdravstvenih tehnikov,
4 administratorke