Radiološki oddelek

Osnovna dejavnost radiološkega oddelka je rentgenološka diagnostika na bolnišnični in ambulantni ravni. S svojimi storitvami oskrbujemo regijo, ki ima približno 300.000 prebivalcev. Letno na oddelku opravimo približno 309.000 preiskav.

Opravljamo naslednje zdravstvene storitve:

 -  ultrazvočno diagnostiko (trebuha in mehkih delov),
 -  mamografijo,
 -  spiralni CT:
      - nevroradiologija,
      - prsni koš,
      - trebuh,
      - CT angiografije,
 -  klasično diagnostiko (skelet, pljuča),
 -  rtg diagnostiko uropoetskega trakta  -  nevroradiologijo,
 -  rtg diagnostiko prebavnega trakta,
 -  rtg diagnostiko ožilja na DSA aparatu,
 -  interventno radiologijo,
 -  MR diagnostiko.

 

Naročanje na specialistične preglede


Z napotnico osebno med 8.00 in 18.00 v Sprejemni pisarni oddelka. Po telefonu od ponedeljka do petka:

  • na MRI med 12.00 in 16.00 na telefonski številki (03) 423 38 93,
  • na CT med 10.00 in 14.00 na telefonski številki (03) 423 36 13,
  • na RTG preiskave med 7.00 in 11.00 na telefonski številki (03) 423 35 98,
  • na UZ preiskave med 7.00 in 11.00 na telefonski številki (03) 423 35 98.


Pacienti se lahko naročijo tudi po pošti ali elektronski pošti.

Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov je Dušan Ačkun, dr. med.