Radiološki oddelek

Osnovna dejavnost radiološkega oddelka je rentgenološka diagnostika na bolnišnični in ambulantni ravni. S svojimi storitvami oskrbujemo regijo, ki ima približno 300.000 prebivalcev. Letno na oddelku opravimo približno 309.000 preiskav.

Opravljamo naslednje zdravstvene storitve:

 -  ultrazvočno diagnostiko (trebuha in mehkih delov),
 -  mamografijo,
 -  spiralni CT:
      - nevroradiologija,
      - prsni koš,
      - trebuh,
      - CT angiografije,
 -  klasično diagnostiko (skelet, pljuča),
 -  rtg diagnostiko uropoetskega trakta  -  nevroradiologijo,
 -  rtg diagnostiko prebavnega trakta,
 -  rtg diagnostiko ožilja na DSA aparatu,
 -  interventno radiologijo,
 -  MR diagnostiko.

 

Naročanje na specialistične preglede

1. Osebno:

 • vsak delavnik med 7. in 15. uro na vpisnem mestu Radiološkega oddelka.

2. Po pošti:

 • na naslov: Splošna bolnišnica Celje, Radiološki oddelek, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.

3. Elektronsko:

 • po elektronski pošti:
  • na RTG in UZ preiskave: rtg.diag@sb-celje.si ,
  • na MRI preiskave: mri@sb-celje.si ,
  • na CT preiskave: ct@sb-celje.si ,
 • na portalu eNaročanje: https://narocanje.ezdrav.si . 

4. Telefonsko:

 • za splošna vprašanja v zvezi z naročanjem in čakalno dobo pokličite 03 423 30 08 na Enotno točko za naročanje SB Celje, ki deluje od ponedeljka do petka med 7. in 14. uro,
 • naročanje na radiološke preiskave vsak delavnik med 7. in 9. uro na tel. št.: 03 423 35 98. 

Za naročanje potrebujete številko eNapotnice in številko kartice zdravstvenega zavarovanja. 

Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov je Dušan Ačkun, dr. med.