Osebje

Osebje


Deset zdravnikov specialistov:
Ivan Pisanec, dr. med., specialist rentgenologije,
Dušan Ačkun, dr. med., specialist radiologije,
Mitja Četina, dr. med., specialist radiologije,
Katarina Pezdevšek, dr. med., specialistka radiologije,
Petra Mrkša, dr. med., specialistka radiologije,
Hashim Salih, dr. med., specialist radiologije,
Igor Strahovnik, dr. med., specialist radiologije,
dr. Nejc Snedec, dr. med., specialist radiologije,
Anita Dobrovolec, dr. med., specilaistka radiologije,
Jaroslav Moravek, dr. med., specialist radiologije,
Marko Švencbir, dr. med., specialist radiologije.

2 zdravnika specializanta,  
18 diplomiranih inženirjev radiologije,
1 diplomirani inženir radiologije - pripravnik,
14 inženirjev radiologije,
1 diplomirana medicinska sestra,
1 diplomirani zdravstvenik,
2 višji medicinski sestri,
1 srednja medicinska sestra,
4 administratorke,
2 transporterki.