Transfuzijski center

Transfuzijska dejavnost ima nalogo zagotoviti kakovostno in varno zdravljenje s krvjo, krvnimi pripravki in zdravili iz krvi. V sodelovanju s predstavniki Rdečega križa spodbujamo prebivalce k darovanju krvi in vzdržujemo aktiven odnos z njimi. Pri izbiri darovalcev in pri delu upoštevamo slovensko zakonodajo, Priporočila Sveta Evrope o pripravi, uporabi in zagotavljanju kakovosti komponent krvi kot tudi direktive Evropske skupnosti. Vključeni smo v slovenski sistem hemovigilance. Kri za namene zdravljenja lahko odvzamemo osebam, ki so zdrave, brez večjih zdravstvenih težav v preteklosti, stare od 18 do 65 let. Darovanje krvi je prostovoljno, anonimno in neplačano. Da bi dobili ustrezne podatke o zdravstvenem stanju, prijavljena oseba izpolni obrazec s splošnimi vprašanji o prebolelih obolenjih, vprašanja v zvezi s tveganjem za prenos nalezljivih bolezni in glede načina življenja. Po vrednotenju izpolnjenega vprašalnika, pogovoru z zdravnikom in pregledu krvodajalcu odvzamemo določen odmerek krvi. Opravljamo tudi odvzem krvi bolnikom (avtotransfuzije) pred načrtovano operacijo in jo primerno hranimo do uporabe. Izvajamo tudi terapevtske odvzeme internističnim bolnikom. Odvzeme krvi izvajamo v prostorih našega oddelka ob ponedeljkih, torkih in sredah od 7.30 do 10.30 ure, izven prostorov bolnišnice pa enkrat tedensko. Povprečno letno opravimo 10.000 odvzemov krvi.  ZPO Celje d.o.o. - upravljalec parkirne hiše Glazija, ki stoji v neposredni bližini Transfuzijskega centra, vsem krvodajalcem nudi brezplačno parkiranje. Brezplačno parkiranje krvodajalci uveljavljajo s potrdilom, ki ga na oddelku dobijo po odvzemu krvi.


Del dejavnosti je predelava krvi na sestavine, hranjenje v optimalnih pogojih in laboratorijsko delo - določanje krvnih skupin in priprava primerne, ustrezne krvi, vnaprej testirane na sledi okužb s povzročitelji bolezni, ki se prenašajo s krvjo. Povprečno letno opravimo približno 175.000 laboratorijskih preiskav za potrebe oddelkov in ambulant naše bolnišnice, zdravstvenih domov in zasebnih ambulant.

Katalog preiskav in storitev Transfuzijskega centra 
 

Transfuzije
Več informacij o tem medicinskem postopku najdete tukaj.
 

Avtotransfuzije
Avtotransfuzije so alternativni način transfuzijskega zdravljenja, ko bolniku odvzamemo lastno - avtologno kri, ki jo ustrezno shranimo in nato transfundiramo med ali po načrtovani operaciji. Običajno odvzamemo eno do dve enoti krvi, 7 do 14 dni pred načrtovanim operativnim posegom. Za avtotransfuzijo se odločamo predvsem pri bolnikih, ki so predvideni za ortopedske in druge načrtovane operativne posege.
Pred odvzemom krvi mora bolnik opraviti pregled pri anesteziologu.
Bolnik mora imeti zadostno koncentracijo hemoglobina v krvi in ustrezno vrednost hematokrita:
•    Hb nad 111 g/l,
•    Ht nad 0,34.
Na odvzem krvi v Transfuzijskem centru se bolnik naroči na tel. številki 423 35 92 ali 423 35 88.
Odvzemi krvi za namen avtotransfuzije potekajo ob torkih ob 11:30.
Bolnik se z napotnico in izvidi javi pri sprejemnem okencu v Transfuzijskem centru.
S seboj prinese izvide:
•    splošnega zdravnika,
•    kirurga,
•    anesteziologa.
Ob prihodu bolnik izpolni vprašalnik, podpiše izjavo o poučenosti in pisno privolitev za postopek avtotransfuzije.
Zdravnik specialist transfuziolog bolnika klinično pregleda ter mu odgovori na njegova vprašanja in opravi pojasnilno dolžnost. Pregleda izpolnjen vprašalnik, bolnikovo dokumentacijo iz ambulante ali oddelka, izvide anesteziologa in laboratorijske izvide.
Več informacij o avtotransfuziji si lahko preberete tukaj.

Delovni čas in čakalne dobe


Informacije


Informativni telefon:
Pisarna: (03) 423 35 87
Izdaja in sprejem: (03) 423 35 88

Spletni naslov za sporočanje pohval, pritožb, predlogov:mateja.gjerkes-tratar@guest.arnes.si


Politika kakovosti Transfuzijskega centra Celje

Politika kakovosti Transfuzijskega centra Celje (pdf dokument)

Predstojnica oddelka

Janja Pajk, dr. med., specialistka transfuziologije

 

Glavna medicinska sestra oddelka

Vojka Krobat, dipl. m. s.