Osebje

Osebje


Trije zdravniki specialisti:
Janja Pajk, dr. med., specialistka transfuziologije,
Zoran Bolta, dr. med., specialist transfuzijske medicine,
Martina Gajšek Grbec, specialistka transfuzijske medicine.

2 zdravnici specialistki - zunanji sodelavki, 

2 zdravnici specializantki,
1 magistra farmacije,
1 univerzitetna diplomirana mikrobiologinja,
1 magistra laboratorijske biomedicine,

1 diplomirana inženirka laboratorijske biomedicine,
1 diplomirana inženirka kemijske tehnologije,
1 inženirka laboratorijske biomedicine,
9 diplomiranih medicinskih sester,
1 magister zdravstvene nege,
1 srednja medicinska sestra,
1 laboratorijska tehnica,
1 administratorka,
1 bolničarka,
1 pomivalka steklovine.