Osebje

Osebje


Trije zdravniki specialisti:
Janja Pajk, dr. med., specialistka transfuziologije,
Zoran Bolta, dr. med., specialist transfuzijske medicine,
Martina Gajšek Grbec, specialistka transfuzijske medicine.

2 zdravnici specialistki - zunanji sodelavki, 

4 zdravnice specializantke,
1 magistra farmacije,
5 inženirk laboratorijske biomedicine,
8 diplomiranih medicinskih sester,
1 magister zdravstvene nege,
1 laboratorijska tehnica,
1 finančno računovodska delavka,
1 bolničarka.