Osebje

Osebje


15 zdravnikov specialistov
dr. Drago Brilej, dr. med., specialist kirurgije in travmatologije,
prim. Božidar Buhanec, dr. med., specialist splošne kirurgije in specialist travmatologije ,
prof. dr. Radko Komadina, dr. med., višji svetnik, specialist splošne kirurgije in specialist travmatologije,
Slaviša Mihaljević, dr. med., specialist splošne kirurgije in specialist travmatologije,
Dimitrij Četina, dr. med., specialist splošne kirurgije,
mag. Franc Vindišar, dr. med., specialist splošne kirurgije in specialist travmatologije,
Andrej Strahovnik, dr. med., specialist splošne kirurgije,
Igor Ante Jeremić, dr. med., specialist nevrokirurgije,
Matej Gajšek, dr. med., specialist travmatologije,
Daniel Korenjak, dr. med., specialist travmatologije,
Dejan Krušič, dr. med., specialist travmatologije,
Dario Kalacun, dr. med., specialist travmatologije
Kristjan Omahen, dr. med., specialist travmatologije,
Gregor Vrbovšek, dr. med., specialist travmatologije,
Miodrag Aleksić, dr. med., specialist nevrokirurgije,
Žiga Samsa, dr. med., specialist nevrokirurgije.

3 zdravniki specializanti,
1 magistra zdravstvene nege,
10 diplomiranih medicinskih sester,
1 višja medicinska sestra,
30 zdravstvenih tehnikov,
2 administratorki.