Urgentni center Celje

Organizacija dela v novem urgentnem centru je narejena v skladu z enotno metodologijo delovanja urgentnih centrov v državi. V njem so pacienti obravnavani v različnih organizacijskih enotah, glede na stopnjo nujnosti njihove obravnave in vrste zdravstvenih storitev, ki jih potrebujejo.

Vsi pacienti, razen nosečnic po 20. tednu nosečnosti, v urgentni center vstopajo skozi eno vstopno točko. Na njej opravijo administrativni vpis pacientov ter triažo, s katero so razporejeni v 5 skupin stopnje ogroženosti v skladu s t.i. Manchesterskim sistemom, ki določa časovne okvire za začetek zdravstvene obravnave. Ob triažnem pregledu, ki ga opravijo posebej usposobljene diplomirane medicinske sestre, vsak pacient prejme oznako s črtno kodo, številko, ki se nato izpisuje na monitorjih za obveščanje in barvno oznako, ki je odvisna od stopnje nujnosti zdravstvene obravnave. Monitorji za obveščanje bodo nameščeni v vseh čakalnicah, na njih bodo pacienti lahko spremljali vrstni red obravnave v posameznih ambulantah. 

Po opravljeni triaži so pacienti razporejeni po različnih enotah. Pacienti z modro ali zeleno oznako so obravnavani v ambulantah modro-zelenega sektorja, v katerih delajo zdravniki specialisti družinske medicine, pacienti z rumeno in oranžno oznako pa so glede na vrsto obolenja usmerjeni v operativni ali v neoperativni trakt. Pacienti z rdečo oznako so prepeljani neposredno v reanimacijski prostor, saj takšna oznaka pomeni, da so življenjsko ogroženi.
 
V kirurškem in internističnem traktu rumeno-oranžne paciente obravnavajo bolnišnični zdravniki specialisti, ki lahko:
·         zdravstveno obravnavo zaključijo in pacienta odpustijo v domačo oskrbo,
·         po začetni zdravstveni obravnavi pacienta hospitalizirajo,
·         po začetni zdravstveni obravnavi pacienta obdržijo v opazovalni enoti in odločitev o hospitalizaciji ali odpustu sprejmejo po določenem časovnem obdobju.
 
Urgentni center obravnava tudi otroke in mladostnike. Tudi ti administrativni sprejem in triažo opravijo na skupni vstopni točki v urgentni center, nato pa so usmerjeni glede na potrebno obravnavo. V primeru urgentnih stanj s področja operativnih strok so otroci usmerjeni v kirurški trakt, v primeru internističnih urgentnih stanj pa v pediatrični urgentni center, ki je v prostorih nekdanjega bolnišničnega urgentnega centra. Tam vse otroke obravnava zdravnik pediater. Tudi pediatrični urgentni center ima svojo enoto z opazovalnimi posteljami.
   
Vsi pacienti, ki jih bodo napotni zdravniki opredelili kot infektivne ali kontaminirane oz. bodo kot takšni prepoznani na triaži, bodo obravnavani v posebni sobi za izolacijo.
 
Svojci oz. spremljevalci pacientov, ki bodo obravnavani v urgentnem centru, bodo na zaključek obravnave pacientov, ki jih bodo spremljali, lahko počakali v posebni čakalnici, ki je locirana na prehodu iz urgentnega centra v preostalo bolnišnico.

Kadar potrebujete pomoč mobilne reševalne enote SNMP pokličete številko 112.

V okviru Urgentnega centra delujejo

Delovni čas in čakalne dobe

Za svojce in obiskovalce:

Informativni telefon: (03) 423 38 47

Predstojnik centra

Andrej Strahovnik, dr. med., specialist splošne kirurgije

Glavna medicinska sestra centra

Helena Poljanec, dipl. m. s.