Aseptična ambulantna operacijska soba

Delovni čas:
 Dan v tednu  Ordinacijski čas Zdravniki
 vsak dan

00.00 - 24.00

zdravniki specialisti in specializanti po mesečnem razporedu