Enota splošne nujne medicinske pomoči (SNMP)

Enota splošne nujne medicinske pomoči

Vodja enote: Rok Maček, dr. med., specialist urgentne medicine

Enota splošne nujne medicinske pomoči je del Urgentnega centra Celje, ki izvaja nujno medicinsko pomoč in nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene storitve 24 ur dnevno v:
Enota splošne nujne medicinske pomoči Splošne bolnišnice Celje ima tudi dovoljenje za izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah.