Enota za splošno nujno medicinsko pomoč (SNMP)

Enota za splošno nujno medicinsko pomoč


Enota za splošno nujno medicinsko pomoč je del Urgentnega centra Celje, ki izvaja nujno medicinsko pomoč in nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene storitve 24 ur dnevno v:


Enota za splošno nujno medicinsko pomoč Splošne bolnišnice Celje ima tudi dovoljenje za izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah.