Cenik storitev v ambulanti Enote za splošno nujno medicinsko pomoč

Cenik storitev v ambulanti Enote za splošno nujno medicinsko pomoč

Storitev  Cena v EUR 
Nenujni prvi pregled 30,00 
Nenujni ponovni pregled 20,00
Nenujni kratki obisk (brez pregleda) 15,00
Nenujni obisk na domu 100,00
Izdaja receptov za nenujno zdravljenje 15,00
Izdaja nenujne napotnice 20,00
Odstranjevanje klopa 20,00
Mali poseg 15,00
Srednji poseg 30,00
Veliki poseg 50,00
Zdravniški pregled zaradi akutnega alkoholnega opoja 30,00
Zdravniški pregled zaradi akutnega alkoholnega opoja z ukrepi detoksikacije 150,00

Cenik je veljaven od 30. 7. 2018.