Internistična nujna pomoč I

Delovni čas:
 Dan v tednu  Ordinacijski čas Zdravniki
 Vsak dan

 0.00 - 24.00

zdravniki specialisti in specializanti po mesečnem razporedu

Čakalna doba:
Brez čakalne dobe!