Kirurška nujna pomoč

Delovni čas:
 Dan v tednu  Ordinacijski čas Zdravnik
 Vsak dan

 0.00 - 24.00

zdravniki specialisti in specializanti po mesečnem razporedu

Čakalna doba:
Brez čakalne dobe!