Osebje

Osebje


Zdravnik specialist:
prim. Božidar Buhanec, dr. med., specialist splošne kirurgije in travmatologije
Jasna Skamen, dr. med., specialistka urgentne medicine,
Tina Balog Kotnik, dr. med., specialistka splošne kirurgije in specializantka urgentne medicine,
Kostadinka Bozhinovski, dr. med., specialistka urgentne medicine,
Ranko Majkić, dr. med., specialist urgentne medicine,
Nuša Skutnik, dr. med., specialistka urgentne medicine.

Ostali zdravniki se v delo vključujejo z matičnih oddelkov.

Stalno osebje
8 diplomiranih medicinskih sester,
2 višji medicinski sestri/višja medicinska tehnika,
7 ortopedskih tehnologov,
30 srednjih medicinskih sester,
7 bolničark,
13 administratork.