Osebje

Osebje


7 zdravnikov specialistov:
Sandi Poteko, dr. med., specialist urologije,
mag. Klemen Jagodič, dr. med., specialist urologije,
Rok Rodič, dr. med., specialist urologije,
mag. Štefan Tisel, dr. med., specialist urologije,
dr. Miha Pukl, dr. med., specialist urologije
Darko Ljubojević, dr. med., specialist urologije,
Uroš Četina, dr. med., specialist urologije.

4 zdravniki specializanti, 
8 diplomiranih medicinskih sester,
3 višje medicinske sestre,
16 srednjih medicinskih sester,
4 administratorke,
2 bolniški strežnici.