(03) 423 3000  |  info@sb-celje.si

Posredovanje informacij svojcem

Dajanje informacij o hospitaliziranih pacientih

Svojci lahko pridobijo informacijo o hospotaliziranih pacientih v SB Celje 24/7 na telefonski številki 03 423 35 53. Ob klicu morajo posredovati naslednje podatke:

KLICATELJ: ime, priimek, veza s pacientom,

O PACIENTU: ime, priimek, rojstni datum, naslov, kdaj je bil pripeljan in zaradi česa.

Pridobili bodo podatke o sami hospitalizaciji in oddelku, kjer je pacient nameščen.

Informacije o zdravstvenem stanju bodo lahko pridobili v okviru informacij po telefonu na samem oddelku. Seznam telefonskih številk in terminov, ko so možne informacije o hospitaliziranih pacientih v času veljavnosti izrednih ukrepov:

Seznam telefonskih številk in terminov, ko so možne informacije o hospitaliziranih pacientih v času epidemije COVID-19


Oddelek

Telefon

Čas informacij

Travmatološki oddelek

03 423 32 47

13.00-13.30

Kardiološki oddelek

03 423 34 34

03 423 34 33

14.00-14.30

Očesni oddelek

03 423 33 29

8.00-9.00

Oddelek za bolezni ledvic in dializo

03 423 34 70

14.30-15.15

Oddelek za bolezni prebavil

03 423 34 40

03 423 34 41

14.30-15.00

Oddelek za anesteziologijo in intenzivno medicino operativnih strok - 

Odsek intenzivne medicine operativnih strok – OIMOS

03 423 33 94

13.30-14.30

Oddelek za hematologijo in onkologijo

03 423 34 77

14.30-15.00

Urološki oddelek

03 423 3289

14.15-14.45

Oddelek za ORL

03 423 33 12

13.00-14.00

Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja

03 423 35 27

03 423 35 21

14.00-14.45

Nevrološki oddelek

03 423 34 86

10.30-11.00

Nevrološki oddelek - intenzivna enota in enota za možgansko kap

03 423 34 85

11.00-11.30

Oddelek za intenzivno interno medicino

03 423 34 19

13.00-13.15

Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo

03 423 34 79

14.30-15.00

Otroški oddelek kirurških strok:

  • Področje travmatologije in splošne kirurgije
03 423 35 04
14.00-14.30
  • Področje ortopedije
03 423 35 04
7.30-8.00
  • Področje urologije
03 423 32 89
14.00-14.30
  • Področje plastične in rekonstruktivne kirurgije
03 423 32 55
14.00-15.00
Informacije ob odpustu otroka
03 423 35 04
03 423 37 86

Otroški oddelek
03 423 35 04
03 423 35 02
14.00-15.00 (prvi dan po sprejemu ter v ponedeljek, sredo, petek)

Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo

03 423 32 34

14.00-14.30

Oddelek za plastično in rekonstrukt. krg. ter kirurgijo roke

03 423 32 55

14.30-15.00

Oddelek za žilno kirurgijo

03 423 38 52

14.30-14.45

Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe
03 423 33 00
7.15-7.45


Informiranje svojcev o pacientih s COVID-19, ki se zdravijo v SB Celje

Pacienti s COVID-19 se v SB Celje zdravijo na več ločenih COVID oddelkih, ki imajo svoj režim informiranja svojcev o zdravstvenem stanju hospitaliziranih pacientov.

COVID 1 oddelek

Informacije svojcem posreduje vsak dan med 14. in 15. uro in sicer:

  • Od ponedeljka do petka na tel. št. 03 423 35 27
  • Ob sobotah, nedeljah in praznikih na tel. št. 03 423 35 26

COVID intenziva

Informacije o bolnikovem zdravstvenem stanju bo zdravnik posredoval s klicem na mobilni telefon svojca (številko nam je bolnik oz. svojec posredoval ob sprejemu v bolnišnico) vsak delovni dan enkrat med 13. in 17. uro. Tekom vikendov in praznikov bodo zdravniki svojce poklicali samo v primeru, da se bo zdravstveno stanje pacienta pomembno poslabšalo.

V primeru, da pri hospitaliziranem pacientu pride do okužbe in je prestavljen na COVID oddelek, svojce o tem obvesti zdravstveno osebje oddelka, na katerem je bil nazadnje hospitaliziran.


Ravnanje s pacientovimi zdravstvenimi in drugimi osebnimi podatki

S pacientovimi zdravstvenimi in drugimi osebnimi podatki morajo zdravstveni delavci in njihovi sodelavci ravnati v skladu z načelom zaupnosti in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Podatke o vašem zdravstvenem stanju zato lahko dobijo le tiste osebe, ki ste jih pooblastili v posebni izjavi, ki ste jo izpolnili ob prihodu v bolnišnico. Če niste določili pooblaščenih oseb, se z vašim zdravstvenim stanjem lahko seznanijo:

  • vaši ožji družinski člani: zakonec, zunajzakonski partner, partner iz istospolne skupnosti, starši, posvojitelji, stari starši, otroci oziroma posvojenci, vnuki ter bratje in sestre;
  • bližnje osebe, ki so s pacientom v zaupnem razmerju in to lahko z gotovostjo izkažejo.

Pooblaščeni svojci informacije dobijo osebno, le v izrednih primerih tudi po telefonu. Vsak oddelek ima določen čas, ki je na voljo za dajanje informacij. Z njim vas bodo seznanili na oddelku.