ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator Preskoči na vsebino
(03) 423 3000  |  info@sb-celje.si  |  Naročanje na: enarocanje@sb-celje.si

Čakalne dobe na specialistične preglede in posege

Na spodnji povezavi so objavljene čakalne dobe na zdravstvene storitve v Splošni bolnišnici Celje na zadnji dan preteklega meseca. Čakalne dobe so orientacijske, saj se skozi mesec spreminjajo. Na spletni strani jih ažuriramo enkrat mesečno. Na objavljenem seznamu vrst zdravstvenih storitev so objavljene storitve, ki jih opravljamo v naši bolnišnici. 

Pod njima je objavljena še povezava na portal Nacionalnega inštituta za javno zdravje, na katerem so objavljene tako čakalne dobe naše bolnišnice kot ostalih izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki so del javne zdravstvene mreže. 

Čakalne dobe Seznam vrst zdravstvenih storitev, ki jih izvajamo v SB Celje Portal Nacionalnega inštituta za javno zdravje s čakalnimi dobami

Seznam pooblaščenih oseb za vodenje čakalnih seznamov


Dejavnost Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama Kontakt
Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo z ambulantami Asist. mag. Igor Černi, dr. med. visc@sb-celje.si 
Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo z ambulantami

Dean Sinožić, dr. med.

Maja Navodnik Preložnik, dr. med. 

aer.revma@sb-celje.si

aer.dd@sb-celje.si

Oddelek za žilno kirurgijo z ambulantami Tomo Šibli, dr. med. aer.zc@sb-celje.si
Travmatološki oddelek z ambulantami Asist. dr. Drago Brilej, dr. med. travma@sb-celje.si
Oddelek za kirurgijo roke, plastiko in rekonstruktivno kirurgijo z ambulantami Mateja Podbreznik Gruber, dr. med. plastika@sb-celje.si 
Otroški oddelek kirurških strok z ambulantami Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., višji svetnik otr.krg1@sb-celje.si
Urološki oddelek z ambulantami Sandi Poteko, dr. med. 

uro.amb@sb-celje.si

uro.op@sb-celje.si

Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe z ambulantami Marko Mihelak, dr. med.

ort.amb@sb-celje.si

ort.op@sb-celje.si

Oddelek za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo z ambulantami  Mag. Božidar Kroflič, dr. med.

orl.amb@sb-celje.si

orl.adg@sb-celje.si

orl.op@sb-celje.si

Očesni oddelek z ambulantami Marko Vrhovec, dr. med.

okul.amb@sb-celje.si

okul.op@sb-celje.si

Ginekološko-porodniški oddelek z ambulantami Mag. Jakob Koren, dr. med.

gin.amb@sb-celje.si

gin.op@sb-celje.si

Oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo z ambulantami

Peter Weber, dr. dent. med., dr. med.

mafa@sb-celje.si
Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin z ambulantami  Asist. dr. Anton Jošt, dr. med anest@sb-celje.si
Kardiološki oddelek z ambulantami Andrej Lipovšek, dr. med.

kardio.amb@sb-celje.si

koron@sb-celje.si 

Oddelek za bolezni prebavil z ambulantami Renata Šibli, dr. med.

gastro.amb@sb-celje.si

gastro.diag@sb-celje.si

Oddelek za bolezni ledvic in dializo z ambulantami Sergeja Dobravc, dr. med. nefro@sb-celje.si
Oddelek za hematologijo in onkologijo z ambulantami Albina Rezar Planko, dr. med. hema@sb-celje.si
Nevrološki oddelek z ambulantami Iwona Ewa Kosi, dr. med.

neuro.amb@sb-celje.si

neuro.diag@sb-celje.si

Otroški oddelek z ambulantami Doc. dr. Barbara Gnidovec Stražišar, dr. med. ped@sb-celje.si
Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja z ambulantami Mag. Janja Blatnik, dr. med. inf@sb-celje.si
Dermatovenerološki oddelek z ambulantami Nataša Koser-Kolar, dr. med. derma@sb-celje.si 
Radiološki oddelek z ambulantami Anita Dobrovolec, dr. med. rtg.diag@sb-celje.si
Oddelek za nuklearno medicino z ambulantami Damjana Hrastnik, dr. med. nuklearna.medicina@sb-celje.si
Oddelek za medicinsko rehabilitacijo z ambulantami Prim. mag. Lidija Plaskan, dr. med. fth@sb-celje.si