ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator Preskoči na vsebino
(03) 423 3000  |  info@sb-celje.si  |  Naročanje na: enarocanje@sb-celje.si

Naročanje na specialistične preglede in posege

Pacienti, ki želite zdravstveno storitev opraviti v naši bolnišnici, se lahko na zdravstveno storitev naročite z eNaročanjem preko spletne strani e-Zdravje - zVem ali preko Enotne točke za naročanje naše bolnišnice.

eNaročanje preko spletne strani e-Zdravje - zVem

Če je za vašo zdravstveno storitev omogočeno elektronsko naročanje, kar je razvidno iz Potrdila o izdani eNapotnici, se lahko sami naročite preko spletne strani zvem.ezdrav.si oz. narocanje.ezdrav.si (https://narocanje.ezdrav.si/) na razpoložljivi termin oz. okvirni termin. Pri naročanju potrebujete številko eNapotnice in številko ZZZS pacienta. Na spletni strani je na voljo spisek vseh izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo določeno zdravstveno storitev, skupaj s podatkom o čakalni dobi in kontaktni podatki za naročanje.


Naročanje preko Enotne točke za naročanje

Naročanje na specialistične preglede preko Enotne točke za naročanje pacientov poteka od ponedeljka do petka, od 7. do 14. ure in sicer:

 • osebno: od 9. 5. 2022 naprej je osebno naročanje ponovno mogoče na mestu za naročanje v glavni avli poliklinike
 • po telefonu: 03 423 30 08 (pred klicem si pripravite številko eNapotnice in KZZ številko pacienta na kartici ZZZS)
 • po pošti na naslov: Splošna bolnišnica Celje, Enotna točka za naročanje pacientov, Oblakova ulica 5, 3000 Celje. Pošljite nam naslednje podatke:
  • številko eNapotnice in KZZ številko pacienta na kartici ZZZS,
  • izvirnik dokumenta, če ste s strani napotovalca prejeli zeleno napotnico ali delovni nalog ter
  • vaše kontaktne podatke (mobilna telefonska številka in elektronski naslov);
 • po elektronski pošti na e-naslov: enarocanje@sb-celje.si Pošljite nam podatke:
  • številko eNapotnice in KZZ številko pacienta na kartici ZZZS,
  • vaše kontaktne podatke (mobilna telefonska številka in elektronski naslov).

Ambulante bomo v naročanje na enotni točki vključevali postopno. Trenutno so v Enotno točko naročanja vključene ambulante:

 • Dermatovenerološkega oddelka,
 • Očesnega oddelka,
 • Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja,
 • Oddelka za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečine,
 • Žilnega centra,
 • Kardiološkega oddelka,
 • Oddelka za bolezni prebavil,
 • Urološkega oddelka,
 • Oddelka za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo,
 • Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo ter kirurgijo roke,
 • Oddelka za hematologijo in onkologijo,
 • Otroškega oddelka kirurških strok,
 • Oddelka za ortopedijo in športne poškodbe,
 • Ambulanta za bolezni ščitnice,
 • Radiološkega oddelka,
 • Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo.

Kontaktne številke za naročanje na zdravstvene storitve oddelkov, ki še niso vključeni v Enotno točko za naročanje, so navedene na internetni podstrani teh oddelkov.


Splošni podatki o naročanju na zdravstvene storitve

Priporočamo vam, da pred naročanjem preverite aktualne čakalne dobe v Splošni bolnišnici Celje in nacionalne čakalne dobe

V Splošni bolnišnici  Celje pri naročanju pacientov upoštevamo Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah in Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP).

Zakon o spremembi zakona o Pacientovih pravicah, veljaven od 16.12. 2020 dalje določa roke za predložitev napotne listine:

 • s stopnjo nujnosti nujno: najpozneje naslednji dan po njeni izdaji,
 • s stopnjo nujnosti zelo hitro: v 7 dneh po njeni izdaji,
 • s  stopnjo nujnosti hitro ali redno: v 21 dneh po njeni izdaji.

Kadar pacient, ki je uvrščen na čakalni seznam, izbere drugega izvajalca zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstvenega delavca, je rok za predložitev napotne listine 3 dni od dneva drugega naročila.

Najdaljše dopustne čakalne dobe za posamezno vrsto zdravstvene storitve glede na stopnjo nujnosti so:

 • za stopnjo nujnosti nujno, ki se določi, kadar gre za nujno medicinsko pomoč, nujno zobozdravstveno pomoč ali nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene ali zobozdravstvene storitve, ki jih je treba izvesti takoj: 24 ur od predložitve napotne listine,
 • za stopnjo nujnosti zelo hitro, ki se določi, kadar je zdravstveno stanje pacienta tako resno, da zahteva obravnavo prej kot v 14 dneh: 14 dni od predložitve napotne listine,
 • za stopnjo nujnosti hitro, ki se določi, kadar je zdravstveno stanje pacienta tako resno, da zahteva obravnavo prej kot v treh mesecih: trije meseci od predložitve napotne listine,
 • za stopnjo nujnosti redno, ki se določi, kadar je zdravstveno stanje pacienta tako resno, da zahteva obravnavo prej kot v šestih mesecih: šest mesecev od predložitve napotne listine.

Seznanjamo vas tudi, da najdaljša dopustna čakalna doba pri stopnji nujnosti hitro ali redno do 30. junija 2021 znaša:

 • za ortopedske operacije: 12 mesecev,
 • za operacije krčnih žil: 12 mesecev,
 • za oralno in maksilofacilano kirurgijo: 12 mesecev
 • za prvi pregled na področju revmatologije: 12 mesecev za stopnjo nujnosti redno.  

 
Najdaljša dopustna čakalna doba v Republiki Sloveniji je spoštovana, če je čakalna doba za neko zdravstveno storitev pri najmanj enem izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe v okviru najdaljših dopustnih čakalnih dob.
 
Če vam v Splošni bolnišnici Celje ne bomo zmogli zagotoviti obravnave v omenjenih rokih oz. dopustnih čakalnih dobah glede na stopnjo nujnosti, opredeljeno na vaši napotni listini, vas bomo seznanili z možnostjo izvedbe zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu z dopustno čakalno dobo oz. kje lahko sami pridobite podatke o aktualnih čakalnih dobah različnih izvajalcev v Sloveniji - informacije so dostopne na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje https://cakalnedobe.ezdrav.si/.

V primeru, da v Republiki Sloveniji ni nobenega izvajalca, ki vam bi lahko zagotovil potrebno zdravstveno storitev v okviru dopustne čakalne dobe, se obrnite za informacije na nacionalno kontaktno točko za čezmejno zdravstveno varstvo pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (spletna stran: http://www.nkt-z.si,  tel. št. (00 386) 01/30 77 222).

Vnaprej se vam zahvaljujemo za razumevanje in spoštovanje določil, saj bo na ta način naročanje na zdravstvene storitve potekalo s čim manj zapleti.