ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator Preskoči na vsebino
(03) 423 3000  |  info@sb-celje.si  |  Naročanje na: enarocanje@sb-celje.si

Pohvale in pritožbe

Pohvale

Zaposleni v Splošni bolnišnici Celje si prizadevamo, da bi bili naši pacienti in njihovi svojci z zdravstveno obravnavo in bivanjem v bolnišnici zadovoljni.

Na vsakem bolnišničnem oddelku je knjiga pohval in pritožb, kjer zbiramo mnenja, pohvale, pobude, pripombe in pritožbe. Tako pridobljene informacije omogočajo stalno nadgrajevanje in izboljševanje našega dela, zato vam bomo zanje hvaležni. 

Pošljete nam jih lahko tudi na e-naslov: pohvale@sb-celje.si 

 


Pritožbe

Splošna bolnišnica Celje sprejema, evidentira in vodi vse pritožbe, ki jih vložijo pacienti, njihovi svojci ali zakoniti zastopniki ter drugi obiskovalci bolnišnice.

V Splošni bolnišnici Celje so pristojne osebe za sprejem pritožb in zahtevkov za obravnavo kršitev pacientovih pravic:

  • ALEKSEJA KEBER, dipl. upr. org., tajnica pomočnice direktorja za zdravstveno nego (tel. št.: 03 423 30 72)
  • MAJA JOVANOVIĆ, dipl. ekon., tajnica strokovnega direktorja bolnišnice (tel. št.: 03 423 30 22)
  • SUZANA PREZELJ, mag. upr. ved, Služba za odnose z javnostjo in protokolom (tel. št.: 03 423 30 12)
  • KATJA RAMŠAK, univ. dipl. prav., Pravna služba (tel. št.: 03 423 30 36)

Pri pristojnih osebah lahko pacienti, njihovi svojci ali zakoniti zastopniki ter drugi obiskovalci bolnišnice vložijo pritožbo, in sicer vsak delovni dan med 8:00 in 14:00 uro. Zahtevke lahko vložijo pisno ali ustno na zapisnik. Pisna pritožba se lahko poda tudi na internetnem obrazcu ali pa se pošlje na za to posebej določen elektronski naslov: pritozbe@sb-celje.si ali pa pošljejo na naslov Splošna bolnišnica Celje, Pravna služba, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.

Pristojna oseba za vodenja postopka po vložitvi prve zahteve in obravnavo zahtevka v skladu z določili Zakona o pacientovih pravicah je Katja Ramšak.


         


Elektronski obrazec SB Celje za podajo pritožbe


Odgovorite mi


Zastopnici pacientovih pravic za celjsko regijo

Bolniki lahko svoje pravice uveljavljajo na podlagi zastopanja tudi s strani zastopnic pacientovih pravic imenovanih s strani Vlade RS.
Zastopnici pacientovih pravic za celjsko regijo delujeta na sedežu Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Območna enota Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje. Zastopnici sta

gospa Cvetka Jurak
Tel. št.: 03 42 51 161
E-pošta: cvetka.jurak@nijz.si
Uradne ure: ponedeljek od 12.00 do 18.00 in v torek od 7.00 do 13.00

gospa Olga Petrak, univ. dipl. psih.
Tel. št.: 03 42 51 161
E-pošta: olga.petrak@nijz.si

Uradne ure: sreda od 12.00 do 18.00 in v petek od 7.30 do 13.30


Izven delovnega časa obeh zastopnic lahko za informacijo ali naročanje stranke med tednom pokličejo med 7.00 in 15.00 na telefonsko številko 03 42 51 200.