Donacije

Donacije

Kot osrednja zdravstvena ustanova na svojem območju se zavedamo odgovornosti do svojih pacientov, zato skrbimo za nenehno tehnološko modernizacijo bolnišnice in si prizadevamo, da bi sledili sodobnim svetovnim trendom. Žal zdravstvo ni profitno organizirano in tako z rednim poslovanjem ne zbere dovolj sredstev za svoj razvoj, varčevalni ukrepi pa nam delež sredstev, namenjen financiranju obnovi obstoječe opreme in nakupu nove, že nekaj let zmanjšujejo. Tudi v Splošni bolnišnici Celje,  tretji največji bolnišnici v Sloveniji se srečujemo s takšnimi težavami, zato smo veseli vsake pomoči v obliki donacij. Letošnja večja donacijska akcija je namenjena zbiranju finančnih sredstev za nakup UZ aparata za potrebe Pediatričnega urgentnega centra. Sredstva se zbirajo na podračunu enotnega zakladniškega računa bolnišnice št.: SI56-0110-0603-0276-827 s sklicem na številko 00-922300-2610. 


Donacija je darilo, ki je podarjeno brez povratnih ugodnosti. Donator je lahko vsaka pravna ali fizična oseba.
 


Doniranje fizičnih oseb


Donacije

Posamezniki lahko donirate z nakazilom na podračun enotnega zakladniškega računa bolnišnice št.: SI56-0110-0603-0276-827 s sklicem na številko 922300, odprt pri Agenciji RS za javna plačila, Urad JP Žalec.

Tako nakazane donacije bomo namenili zgoraj opredeljenemu namenu. Če pa želite svojo donacijo nameniti točno določenemu bolnišničnemu oddelku, številki sklica dodate številko tega oddelka, ki jo lahko najdete na tem seznamu ali pa vam jo povedo v Finančni službi bolnišnice na tel. št. (03) 423 30 46.
Spodaj si lahko ogledate vzorec izpolnjenega univerzalnega plačilnega naloga za nakazilo donacije za opremo.

Izpolnjen univerzalni plačilni nalog lahko dvignete na blagajni bolnišnice, ki je v sklopu vpisnega mesta v avli bolnišnične poliklinike. Tam lahko donacijo vplačate brez plačila provizije.


Namesto cvetja in sveč na grobu

Kadar se svojci ali prijatelji umrlih odpovedo cvetju in svečam na grobu v korist naše bolnišnice je postopek donacije enak zgoraj opisanemu, le da je sklic drug. V tem primeru se nakazilo opravi s sklicem na številko 922700. Tudi v tem primeru se donacija točno določenemu bolnišničnemu oddelku določi s številko oddelka s seznama.
Spodaj si lahko ogledate vzorec izpolnjenega univerzalnega plačilnega naloga za nakazilo donacije – namesto cvetja na grobu. Tudi v tem primeru lahko izpolnjeni univerzalni plačilni nalog dvignete na blagajni bolnišnice in ga tam tudi brez plačila provizije plačate.


Doniranje pravnih oseb


Za donacije, ki jih bolnišnici namenijo pravne osebe praviloma sklepamo donacijsko pogodbo, v kateri sta opredeljena namen in višina donacije. Kontaktna oseba za pripravo donacijske pogodbe je:

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
vodja službe za odnose z javnostmi
Tel. št.: (03) 423 30 14
e-naslov: danijela.gorisek@sb-celje.si