Javne objave

Javne objave

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

V skladu s 1. odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Splošna bolnišnica Celje kot upravljavec zemljišča v lasti Republike Slovenije, Ministrstva za zdravje, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino: - parc. št. 434/5, k.o. Celje (ID znak: 1077-434/5-0).

Datum objave: 29. 6. 2016