Javne objave

Javne objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo likalne stiskalnice za ovratnike

Kupci lahko svojo ponudbo za odkup likalne stiskalnice za ovratnike oddajo pisno na naslov Splošna bolnišnica Celje, Pravna služba, Oblakova ulica 5, 3000 Celje, s pripisom "nakup likalne stiskalnice za ovratnike - ne odpiraj".

Rok za oddajo ponudb je 8. 10. 2019.

Celoten dokument o nameri si lahko ogledate tukaj.

Dodatne informacije in ogled je možen po predhodni najavi na tel. št. 03 423 30 93 pri Kristini Vulović.

Dodatne informacije o postopku prodaje lahko dobite na tel št. 03 423 36 80 pri Nataši Horjak Deželak, oz. po e-pošti: natasa.horjak1@sb-celje.si 

 


Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo diesel agregata DEA 4 DEUTZ 115

Kupci lahko svojo ponudbo za odkup diesel agregata oddajo pisno na naslov Splošna bolnišnica Celje, Pravna služba, Oblakova ulica 5, 3000 Celje, s pripisom "nakup diesel agregata - ne odpiraj".

Rok za oddajo ponudb je 8. 10. 2019.

Celoten dokument o nameri si lahko ogledate tukaj.

Dodatne informacije in ogled je možen po predhodni najavi na tel. št. 03 423 32 04 pri Ivanu Drobežu.

Dodatne informacije o postopku prodaje lahko dobite na tel št. 03 423 36 80 pri Nataši Horjak Deželak, oz. po e-pošti: natasa.horjak1@sb-celje.si