Statut

Statut Splošne bolnišnice Celje (neuradno prečiščeno besedilo št. 1)