Organ upravljanja zavoda

Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje je organ upravljanja zavoda. Sestavljen je iz 5 članov, ki jih imenuje ustanovitelj javnega zavoda to je Vlada Republike Slovenije, 1 člana, ki ga imenuje Mestna občina Celje, 1 člana, ki ga imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in 2 članov, ki sta predstavnika delavcev Splošne bolnišnice Celje.

Člani Sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje so:
  • mag. Hedvika Stanič Igličar, predstavnica Vlade RS, predsednica Sveta zavoda
  • Jožef Zimšek, predstavnik Vlade RS,
  • Damir Ivančić, predstavnik Vlade RS,
  • Barbara Tiselj, predstavnica Vlade RS,
  • mag. Polona Rifelj, predstavnica Vlade RS,
  • mag. Mirjana Pustatičnik, predstavnica ZZZS,
  • dr. Aljoša Košak, predstavnik MO Celje,
  • Sebastjan Ašenberger, predstavnik zaposlenih in namestnik predsednika Sveta zavoda,,
  • Matej Velenšek, predstavnik zaposlenih.