Organ upravljanja zavoda

Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje je organ upravljanja zavoda. Sestavljen je iz 5 članov, ki jih imenuje ustanovitelj javnega zavoda to je Vlada Republike Slovenije, 1 člana, ki ga imenuje Mestna občina Celje, 1 člana, ki ga imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in 2 članov, ki sta predstavnika delavcev Splošne bolnišnice Celje.

Člani Sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje so:
  • mag. Peter Požun, predstavnik Vlade RS in predsednik Sveta zavoda,
  • Peter Mauc, predstavnik Vlade RS,
  • Irena Vozlič Stjepčević, predstavnica Vlade RS,
  • Lovro Perčič, predstavnik Vlade RS,
  • Denis Kurbus, predstavnik Vlade RS,
  • mag. Mirjana Pustatičnik, predstavnica ZZZS,
  • dr. Aljoša Košak, predstavnik MO Celje,
  • Sebastjan Ašenberger, predstavnik zaposlenih in namestnik predsednika Sveta zavoda,
  • Matej Velenšek, predstavnik zaposlenih.