Osebna izkaznica

Splošna bolnišnica Celje
Oblakova ulica 5
3000 Celje

V.d. direktorja in zastopnik bolnišnice: dr. Dragan Kovačić, dr. med.
Podračun enotnega zakladniškega računa bolnišnice: SI56 - 0110 - 0603 - 0276 - 827
Davčna številka: SI42119022
 
- Telefon: (03) 423 30 00
- Telefax: (03) 423 36 66
- E-mail: info[@]sb-celje.si
- Lastništvo: Ministrstvo RS za zdravje
- Leto ustanovitve: 1887
- V.d. direktorja: dr. Dragan Kovačić, dr. med.
- Strokovni direktor: mag. Franc Vindišar, dr. med.
- V.d. pomočnice direktorice za zdravstveno nego: mag. Darja Plank, prof. zdr. vzg.
- tretja največja bolnišnica v državi
- gravitacijsko območje: od 180 do 280 tisoč prebivalcev
- 2089 zaposlenih na dan 31. 12. 2019
- povprečni dnevni stalež bolnikov: 480
- letni prihodek: 117 mio EUR v letu 2019

 

V letu 2019:

- število postelj: 709
- število bolnišnično zdravljenih pacientoiv: 31.905
- povprečna doba zdravljenja v bolnišnici: 4,24 dni
- število pacientov obravnavanih v enodevni obravnavi: 19.833 
- število ambulantnih pregledov: 285.777
- število porodov: 1.661