Osebna izkaznica

Javni zavod Splošna bolnišnica Celje
Oblakova ulica 5
3000 Celje

Direktorica in zastopnica bolnišnice: mag. Margareta Guček Zakošek
Podračun enotnega zakladniškega računa bolnišnice: SI56 - 0110 - 0603 - 0276 - 827
Davčna številka: SI42119022
 
- Telefon: (03) 423 30 00
- Telefax: (03) 423 36 66
- E-mail: info[@]sb-celje.si
- Lastništvo: Ministrstvo RS za zdravje
- Leto ustanovitve: 1887
- Direktor: mag. Marjan Ferjanc, univ. dipl. ekon.
- Strokovni direktor: asist. mag. Franc Vindišar, dr. med.
- Glavna medicinska sestra bolnišnice: mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.
- tretja največja bolnišnica v državi
- gravitacijsko območje: od 180 do 280 tisoč prebivalcev
- 1891 zaposlenih na dan 31. 12. 2016
- povprečni dnevni stalež bolnikov: 480
- letni prihodek: 98 mio EUR v letu 2016

 

V letu 2016:

- število postelj: 731
- število bolnišnično zdravljenih bolnikov: 32.000
- povprečna doba zdravljenja v bolnišnici: 4,18 dni
- število ambulantnih pregledov: 340.000
- število porodov: 1.891