Osebna izkaznica

Splošna bolnišnica Celje
Oblakova ulica 5
3000 Celje

Direktorica in zastopnica bolnišnice: mag. Margareta Guček Zakošek
Podračun enotnega zakladniškega računa bolnišnice: SI56 - 0110 - 0603 - 0276 - 827
Davčna številka: SI42119022
 
- Telefon: (03) 423 30 00
- Telefax: (03) 423 36 66
- E-mail: info[@]sb-celje.si
- Lastništvo: Ministrstvo RS za zdravje
- Leto ustanovitve: 1887
- Direktorica: mag. Margareta Guček Zakošek
- V. d. strokovnega direktorja: red. prof. dr. Radko Komadina, dr. med., višji svetnik
- V. d. pomočnice direktorice za zdravstveno nego: mag. Darja Plank, prof. zdr. vzg.
- tretja največja bolnišnica v državi
- gravitacijsko območje: od 180 do 280 tisoč prebivalcev
- 2.141 zaposlenih na dan 31. 12. 2020
- povprečni dnevni stalež bolnikov: 417
- letni prihodek: 126 mio EUR v letu 2020

 

V letu 2020:

- število postelj: 709
- število bolnišnično zdravljenih pacientov: 26.606
- povprečna doba zdravljenja v bolnišnici: 4,38 dni
- število pacientov obravnavanih v enodnevni obravnavi: 16.707 
- število ambulantnih pregledov: 222.514
- število porodov: 1.641