Projekti, ki jih sofinancira EU

Energetska sanacija bolnišnice
Urgentni center Celje