Energetska sanacija osrednje bolnišnične stavbe

Po dobrem letu dni od uvedbe izvajalca v delo je dokončana energetska sanacija osrednje bolnišnične stavbe Splošne bolnišnice Celje. V okviru projekta, ki je v celoti potekal v senci epidemije covid-19, je osrednja bolnišnična stavba dobila novo streho, fasado, okna in vrata ter prenovljeno toplotno zaščito. Celovita obnova zunanjega plašča je tako povišala energetsko učinkovitost stavbe in zmanjšala njen ogljični odtis, hkrati pa močno izboljšala bivalno ugodje za paciente in zaposlene. Investicijo v skupni vrednosti 5,89 mio Eur je v pretežni meri financiralo Ministrstvo za zdravje in sicer 3,17 mio Eur. Evropski kohezijski sklad za regionalni razvoj je prispeval 1,59 mio Eur, naša bolnišnica pa 1,13 mio Eur.

Javni razpis za izvajalca gradbenih del je bil zaključen septembra 2019. Po preverbi ponudb in referenc je bil izbran izvajalec MarkoMark Nival d.o.o.. Izvajalec je bil v delo uveden 14. 5. 2020. Nepolnih 13 mesecev kasneje, kolikor je bil rok za izvedbo posla, je bila 31. 5. 2021 opravljena primopredaja.

V okviru projekta, ki je potekal v senci in pod omejitvami epidemije covid-19, sta bili v celoti obnovljeni in toplotno zaščiteni fasada in streha, zamenjana okna in vrata ter nadgrajena programska oprema za izvajanje energetskega monitoringa.

Z izvedeno investicijo smo uresničili njen osnovni namen, ki je povečanje energetske učinkovitosti stavbe, zagotovitev zanesljivosti oskrbe z energijo, zmanjšanje negativnih vplivov na okolje ter izboljšanje bivalnega ugodja za paciente in zaposlene. Z energetsko sanacijo stavba sledi smernicam energetske učinkovitosti stavb in dobrega gospodarjenja z javnimi dobrinami. Ker so se s celovito energetsko prenovo izboljšale tako funkcionalne kot energijske lastnosti stavbe, pričakujemo številne pozitivne učinke. Na področju energetike ocenjujemo, da bo prenova prinesla letni prihranek energije v višini 1.203 MWh, prav tako naj bi se letno za približno 385,4 ton znižale emisije CO2. Zaradi prenove se bodo zmanjšali tudi stroški letnega vzdrževanja stavbe.

Investicijo v skupni vrednosti 5,89 mio Eur je v pretežni meri financiralo Ministrstvo za zdravje in sicer 3,17 mio Eur. Evropski kohezijski sklad za regionalni razvoj je k njej prispeval 1,59 mio Eur, naša bolnišnica pa 1,13 mio Eur.

Povezava na spletno stran organa upravljanja (OU):
http://www.eu-skladi.si/