Urgentni center Celje

Urgentni center Celje
Konec oktobra 2013 je Ministrstvo za zdravje podpisalo pogodbo za izgradnjo Urgentnega centra Celje (UCC), ki je del nacionalnega projekta »Mreža urgentnih centrov«. S tem je bil izpolnjen še zadnji pogoj za začetek gradnje prvega slovenskega urgentnega centra, ki ga je delno financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Nov Urgentni center Celje stoji na mestu pritlične etaže načrtovane nadomestne novogradnje, ki se ji je morala bolnišnica zaradi finančne situacije v državi začasno odpovedati. Z njim je naša bolnišnica pridobila približno 1.500 m2 novih površin za delovanje urgentnega centra. V novih prostorih so: dve triažni ambulanti, dve ambulanti za splošno nujno medicinsko pomoč, trije prostori za internistične ambulante, štirje prostori za kirurške ambulante, ambulantna operacijska soba, mavčarna, dva reanimacijska prostora, operacijska dvorana, rentgenološka in CT diagnostika, opazovalna enota z opazovalnimi posteljami tako za kirurške kot za internistične paciente, izolacijska soba z ločenim vhodom ter prostore za osebje.

Vrednost investicije, ki je bila izvedena v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Gospodarsko razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve Mreža urgentnih centrov, je približno 12,7 milijonov evrov. Delno jo je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj financirala Evropska unija. Vrednost nepovratnih sredstev znaša približno 7,1 milijona evrov, pri čemer je 85 % nepovratnih sredstev namenskih sredstev EU, ostalih 15 % nepovratnih sredstev pa je slovenska udeležba za sofinanciranje kohezijske politike.
Stroški za gradbena dela in vgradno opremo so znašali približno 7,6 milijonov evrov. Gradbena in obrtno inštalacijska dela ter namestitev vgradne opreme so bila zaključena v skladu s terminskim planom konec novembra 2014, sredi decembra 2014 pa je bil opravljen tehnični pregled in izdano uporabno dovoljenje. Stroški za mobilno medicinsko opremo so znašali približno 1,1 milijonov evrov, te dobave so se dokončale v decembru 2015.

Povezava na spletno stran organa upravljanja (OU):
http://www.eu-skladi.si/  

Kontaktna oseba, ki daje informacije o izvajanju operacije: mag. Dejan Žohar.
Naslov elektronske pošte: dejan.zohar@sb-celje.si

21. decembra 2015 je ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc skupaj z v.d. direktorja bolnišnice, mag. Marjanom Ferjancem in strokovnim direktorjem bolnišnice, asist. Francem Vindišarjem slovesno prerezala trak pred novim Urgentnim centrom Celje. 30. decembra 2015 ob 7. uri zjutraj pa je Urgentni center Celje začel sprejemati prve bolnike.

V Urgentnem centru Celje je obravnava zagotovljena vsem pacientom, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč, tako odraslim kot tudi otrokom. Izjema so le nosečnice po 20. tednu nosečnosti, ki nujno medicinsko pomoč potrebujejo v zvezi z nosečnostjo. Te morajo pomoč tudi v bodoče poiskati na Ginekološko-porodniškem oddelku.

Z odprtjem Urgentnega centra Celje je Ambulanta za nujno medicinsko pomoč na lokaciji Zdravstvenega doma Celje, Gregorčičeva ulica 5, prenehala delovati.

Ob vstopu v Urgentni center Celje je za vse paciente opravljen administrativni vpis ter triaža, s katero bodo pacienti razporejeni v 5 skupin stopnje ogroženosti v skladu s t. i. Manchesterskim sistemom, ki določa časovne okvire za začetek zdravstvene obravnave. Ti so različni glede na stopnjo nujnosti obravnave in sicer od 10 do 120 minut. Pacienti z nižjo stopnjo nujnosti so razporejeni in obravnavani v ambulantah modro-zelenega sektorja, v katerih delajo zdravniki specialisti družinske medicine, pacienti z višjo stopnjo nujnosti pa glede na vrsto obolenja v operativnem ali v neoperativnem traktu urgentnega centra.

Ob triažnem pregledu, ki ga opravijo posebej usposobljene diplomirane medicinske sestre, vsak pacient prejme oznako oz. zapestnico s črtno kodo in številko ter barvo nujnosti obravnave, ki se bo izpisovala na monitorjih za obveščanje. Ti so nameščeni v vseh čakalnicah, pacienti pa na njih spremljajo vrstni red obravnave v posamezni ambulanti.

Urgentni center Celje obravnava tudi otroke in mladostnike. Tudi ti v urgentni center vstopajo skozi skupno vstopno točko, na njej pa so usmerjeni glede na potrebno obravnavo. V primeru urgentnih stanj s področja operativnih strok so otroci usmerjeni v kirurški trakt, v primeru internističnih urgentnih stanj pa v pediatrični urgentni center. Ta ima svoje prostore v prostorih nekdanjega bolnišničnega urgentnega centra.