Vodstvo zavoda

Direktorica in članica sanacijske uprave, mag. Margareta Guček Zakošek

Strokovni direktor in član sanacijske uprave, mag. Franc Vindišar, dr. med.

V.d. pomočnice direktorice za zdravstveno nego in članica sanacijske uprave, mag. Darja Plank, prof. zdr. vzg.

Pomočnica direktorice za pravne zadeve in članica sanacijske uprave, Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav. 

Pomočnica direktorice za ekonomske zadeve, Barbara Gradišnik, univ. dipl. ekon.