Vodstvo zavoda

Direktorica, mag. Margareta Guček Zakošek

Strokovni direktor, mag. Franc Vindišar, dr. med.

V. d. pomočnice direktorice za zdravstveno nego, mag. Darja Plank, prof. zdr. vzg.

Pomočnica direktorice za pravne zadeve, Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav. 

Pomočnica direktorice za ekonomske zadeve, Barbara Gradišnik, univ. dipl. ekon.