Vodstvo zavoda

Direktorica, mag. Margareta Guček Zakošek

Strokovni direktor, asist. mag. Franc Vindišar, dr. med.

Pomočnica direktorice za zdravstveno nego, mag. Hilda Maze, univ. dipl. org.

Pomočnica direktorice, Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.