Vodstvo zavoda

V. d. direktorja, dr. Dragan Kovačić, dr. med.

Strokovni direktor, mag. Franc Vindišar, dr. med.

V. d. pomočnice v.d. direktorja za zdravstveno nego, mag. Darja Plank, prof. zdr. vzg.

Pomočnica v.d. direktorja za pravne zadeve, Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav. 

Pomočnica v.d. direktorja za ekonomske zadeve, Barbara Gradišnik, univ. dipl. ekon.

Pomočnica v.d. direktorja, mag. Margareta Guček Zakošek