Vodstvo zavoda

Direktorica, mag. Margareta Guček Zakošek

Strokovni direktor, asist. mag. Franc Vindišar, dr. med.

Glavna medicinska sestra bolnišnice, mag. Hilda Maze, univ. dipl. org.

Pomočnik direktorja, mag. Dušan Kragelj, univ. dipl. inž. stroj.

Pomočnica direktorja, Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.