Diplomirana babica v negovalni poporodni negi za Ginekološko-porodniški oddelek

Prosto delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje od 5. 3. 2021.

Na razpis za delovno mesto diplomirana babica v negovalni poporodni negi se lahko prijavijo kandidati, oziroma kandidatke, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • visokošolska izobrazba 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) izobrazba, smer zdravstvena nega in babištvo
  • licenca zdravstvene nege
  • cepljenje proti hepatitisu B in ošpicam.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas. Poskusno delo traja 3 mesece.

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do 12. 3. 2021 na naslov Javni zavod Splošna bolnišnica Celje, Splošno kadrovsko pravni sektor, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.