Diplomirana medicinska sestra za Oddelek za bolezni ledvic in dializo

Prosto delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje od 14. 1. 2020.

Na razpis za delovno mesto diplomirana medicinska sestra za Oddelek za bolezni ledvic in dializo se lahko prijavijo kandidati, oziroma kandidatke, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • višješolska izobrazba 1. stopnje, višješolska strokovna izobrazba,
  • veljavna licenca,
  • cepljenje proti hepatitisu B in ošpicam.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas. Poskusna doba traja 3 mesece.

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do 31. 5. 2019 na naslov Javni zavod Splošna bolnišnica Celje, Splošno kadrovsko pravni sektor, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.