Diplomirana medicinska sestra v intenzivni terapiji III za Enoto intenzivne medicine operativnih strok-NČ

Prosto delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje od 26. 5. 2021.

Na razpis za delovno mesto diplomirana medicinska sestra v intenzivni terapiji III se lahko prijavijo kandidati, oziroma kandidatke, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • višješolska izobrazba 1. stopnje, višješolska strokovna izobrazba,
  • licenca zdravstvene nege,
  • cepljenje proti hepatitisu B in ošpicam.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas. Poskusna doba traja 3 mesece.

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do 17. 6. 2021 na naslov Javni zavod Splošna bolnišnica Celje, Splošno kadrovsko pravni sektor, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.