Diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti - za Oddelek za bolezni prebavil

Prosti delovni mesti sta objavljeni na Zavodu za zaposlovanje od 16. 1. 2019.

Na razpis za delovni mesti diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti (za Oddelek prebavil) se lahko prijavijo kandidati, oziroma kandidatke, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • visokošolska izobrazba 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) izobrazba, smer zdravstvena nega in oskrba
  • licenca zdravstvene nege
  • cepljenje proti hepatitisu B in ošpicam.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas. Poskusno delo traja 3 mesece.

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do 23. 1. 2020  na naslov Splošna bolnišnica Celje, Splošno kadrovsko pravni sektor, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.