Diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti - za Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Prosto delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje od 25. 2. 2020.

Na razpis za delovno mesto diplomirana medicinska sestra za Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja se lahko prijavijo kandidati, oziroma kandidatke, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • višješolska izobrazba 1. stopnje, višješolska strokovna izobrazba,
  • veljavna licenca,
  • cepljenje proti hepatitisu B in ošpicam.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas. Poskusna doba traja 3 mesece.

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do 3. 3. 2020 na naslov Javni zavod Splošna bolnišnica Celje, Splošno kadrovsko pravni sektor, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.