Diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti za Oddelek za bolezni ledvic in dializo

Prosto delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje od 30. 6. 2020.

Na razpis za delovno mesto diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti za Oddelek za bolezni ledvic in dializo se lahko prijavijo kandidati, oziroma kandidatke, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • višješolska izobrazba 1. stopnje, višješolska strokovna izobrazba, smer zdravstvena nega in babištvo 
  • veljavna licenca,
  • cepljenje proti hepatitisu B in ošpicam.

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 12 mesecev. Poskusna doba traja 3 mesece.

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do 7. 7. 2020 na naslov Javni zavod Splošna bolnišnica Celje, Splošno kadrovsko pravni sektor, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.