Diplomirana medicinska sestra v operacijski sobi za Centralni operacijski blok

Prosto delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje od 14. 1. 2021.

Na razpis za delovno mesto diplomirana medicinska sestra v operacijski sobi za Centralni operacijski blok se lahko prijavijo kandidati, oziroma kandidatke, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • visokošolska izobrazba 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) izobrazba, smer zdravstvena nega in babištvo
  • licenca zdravstvene nege
  • cepljenje proti hepatitisu B in ošpicam.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas. Poskusno delo traja 3 mesece.

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do 21. 10. 2020 na naslov Splošna bolnišnica Celje, Splošno kadrovsko pravni sektor, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.