farmacevt

Prosto delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje od 7. 11. 2018.

Na razpis za delovno mesto farmacevt se lahko prijavijo kandidati oziroma kandidatke, ki izpolnjujejo pogoje:

  • magister farmacije ali magister farmacije s specializacijo iz klinične ali lekarniške farmacije ali iz oblikovanja zdravil,
  • 2 leti delovnih izkušenj.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas. Poskusna doba traja 4 mesece. Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom pošljite do 15. 11. 2018 na naslov Javni zavod Splošna bolnišnica Celje, Splošno kadrovsko pravni sektor, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.