farmacevtski tehnik III - pripravnik

Prosto delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje od 11. 10. 2018.

Na razpis za delovno mesto farmacevtski tehnik III - pripravnik se lahko prijavijo kandidati oziroma kandidatke, ki izpolnjujejo pogoje:

  • srednja splošna izobrazba, srednja strokovna, smer farmacija in lekarništvo,
  • cepljenje proti hepatitisu B.

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 6 mesecev.  Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom pošljite do 18. 10. 2018 na naslov Javni zavod Splošna bolnišnica Celje, Splošno kadrovsko pravni sektor, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.