inženir tehničnih strok

Prosto delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje od 11. 9. 2018. Na razpis za delovno mesto inženir tehničnih strok VII/2 se lahko prijavijo kandidati oziroma kandidatke, ki izpolnjujejo pogoje:

 • univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike ali univerzitetni inženir računalništva in matematike;
 • delovne izkušnje z implementacijo in skrbništvom kompleksnejših informacijskih sistemov;
 • poznavanje ORACLE in MICROSOFT SQL podatkovnih baz in razvoj orodij (PL/SQL, T-SQL);
 • samoiniciativnost, natančnost in sposobnost dela v timu;
 • 6 let delovnih izkušenj.

Opis del in nalog:

 • skrbništvo bolnišničnega informacijskega sistema;
 • podpora uporabnikom, načrtovanje, konfigurianje, testiranje in uvajanje novih funkcionalnosti in modulov;
 • izvajanje vzdrževalnih posegov in nadgradenj;
 • sodelovanje s ključnimi uporabniki in lastniki proscesov pri pripravi funkcionalnih specifikacij novih programskih rešitev;
 • koordiniranje zunanjih izvajalcev;
 • sodelovanje v projektnih skupinah.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas. Poskusna doba traja 3 mesece. Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev s priloženim stardardiziranim evropskim življenjepisom (Europass CV) pošljite do 25. 9. 2018 na naslov Javni zavod Splošna bolnišnica Celje, Splošno kadrovsko pravni sektor, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.